Vid RFSLs kongress i slutet av oktober föreslås nuvarande tillförordnade förbundsordförande, Peter Sidlund Ponkala, att väljas till ordinarie och Petra Douhane från Lund föreslås bli nu vice förbundsordförande. Douhane är idag vice förbundsordförande i Öppna Moderater.

På RFSLs hemsida berättar Sidlund Ponkala om sina visioner för de kommande två åren

– Jag vill bygga en stark och motståndskraftig rörelse där vi tillsammans kan stå upp för våra rättigheter och mot den backlash som vi ser inte bara i Sverige och Norden, men också internationellt.

I RFSLs handlingar inför kommande kongress framkommer att organisationen kommer allt närmre sitt gamla mål om 10 000 medlemmar. I år kan förbundet redovisa 8 216 stycken, varav 2 551 är med i Stockholm, följt av 764 i Göteborg och Malmö på tredje plats med 633 medlemmar. Förbundet har totalt 33 avdelningar och 10 av dessa bedriver Newcomer-verksamhet.

Förbundet omsatte 2022  strax under 57 miljoner varav totalt 53 miljoner är olika former av bidrag. Totalt arbetar 43 personer på de sex olika enheterna; ekonomi och administration, insamling och verksamhetsstöd, internationellt, kommunikation och påverkan, nationellt och RFSL Utbildning AB.

Förbundet får ekonomiskt stöd av olika myndigheter och i den årsredovisning som presenteras framgår att mest stöd kommer från SIDA under 2022 med då 19,6 miljoner och tillsammans med stödet på ca 5,7 miljoner från Forum Civ handlar detta om projektstöd för internationella verksamheter. Från det statliga stödet till hbtqi+organisationer gick 4,4 miljoner till RFSL och från myndigheten MUCF har dessutom stöd gått till förbundets arbete med att ta emot skyddsbehövande från Ukraina och projektstöd för arbetet mot rasism och intolerans. Från Folkhälsomyndigheten utgick stöd på 10,3 miljoner 2022.

Bland motionerna till kongressen märks två som vill tydliggöra att förbundet skall arbeta även med polysexuella respektive aromantiska och asexuella. RFSL Malmö vill se att RFSL därmed skall använda ”målgruppsakronymen” hbtqia+, istället för dagens hbtqi+. Förbundsstyrelsen avslår och menar att till nästa kongress skall det komma fröslag på hur dessa grupper inkluderas bättre.