Det är den grundsyn som präglar vårt hbt-politiska program som vi presenterade under Stockholm Pride. Vi socialdemokrater är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Därför lovar vi på den nationella nivån att bland annat förbättra förutsättningarna för frivilligorganisationerna att verka då vi föreslår en reell ökning av statsanslagen med tre miljoner kronor.

Vi socialdemokrater har alltid hållit blicken högt och sett på omvärlden. Väl medvetna om vikten av att de frågor vi driver i vardagen i vårt eget land, också måste drivas på det internationella planet.

Idag har vi nåtts av nyheten om att hårdare lagar för hbt-personer planeras i Gambia. Redan idag kan personer dömas till 14 års fängelse för homosexuella handlingar i Gambia. Nu tillkommer hårdare lagar som även berör hivpositiva. Det som krävs för att lagen skall träda i kraft är att presidenten skriver under. Händelseutvecklingen i Gambia är hemsk. Den visar också tydligt på vikten av en aktiv svensk utrikespolitik som står upp för människovärdet.
Vi vill att Sverige skall verka för en internationell konvention om avskaffandet av all diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

Vi vill att Sverige aktivt skall försvara hbt-personers mänskliga rättigheter i hela Norden, EU, FN och andra internationella sammanhang.

Vi anser att när en stat brister i demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, kan biståndet istället kanaliseras till demokrati och MR-utvecklande arbete via det civila samhället och andra lämpliga aktörer.

Socialdemokraterna är ett parti som inte tvekar för att stå upp för allas lika värde, oavsett om det är i lokalpolitiken eller om det handlar om de stora internationella sammanhangen.Här kan du läsa om och ladda ner Socialdemokraternas HBT-politiska program 2014