Varför brinner du för HBTQ+politiska frågor?

Evin Incir (S): Det är för mig en självklarhet då HBTQ+ rättigheter är mänskliga rättigheter. Vi lever i en tid då våra mänskliga fri- och rättigheter är under attack. Det är vår skyldighet som beslutsfattare och demokrater att stå upp för alla människors lika värde.

Karin Karlsbro (L): Jag har sedan jag gick med i Liberala Ungdomsförbundet när jag var tonåring brunnit extra för HBTQ-personers rättigheter. Tack vare LUF fick jag en helt ny insikt och förståelse för den historiska diskriminering som funnits också i Sverige, men som när jag växte upp inte var något man talade om ens i skolan.  I LUF deltog jag bland annat i kampanjer för samkönade äktenskap. Det är en självklarhet att man ska få älska vem man vill och få vara den man är. Det är det liberalism handlar om.

Alice Bah Kuhnke (MP): Av den enkla anledningen att jag tror på alla människors lika värde, och att världen blir bättre för oss alla när människor är fria att vara den de är och älska den de vill.

Arba Kokalari (M): Jag vill att HBTQ+ personer ska ha rätt till sina fri- och rättigheter så som alla andra medborgare i EU har rätt till. Den diskriminering och hot som många HBTQ+personer möter gör mig förbannad.

Emma Wiesner (C): För allas rätt att vara och älska vem man vill. Vi får inte glömma alla som fortfarande faktiskt inte ges möjligheten att vara öppna med sina könsidentiteter eller läggningar – på fritiden, på jobbet, inom familjen. Vi ser dessutom hur HBTQ+ personers rättigheter inskränks både i delar av Europa och andra delar av världen. Vi måste hålla gränsen för friheten.

Abir Al-Sahlani (C): Det är viktigare än någonsin att vi fortsätter att kämpa för ett öppet samhälle där alla har samma rättigheter. Alla ska ha rätt att älska och vara den man vill. Det gäller i byn, i storstan, i Sverige, i EU och i världen.

Vilken fråga är enligt dig den enskilt viktigaste för HBTQ+personer i EU-valet?

Evin Incir (S): Kampen mot hatet, hotet och våldet som HBTQ+ personer utsätts för. I Sverige och EU måste det vara nolltolerans som gäller. Och vi måste också ta globalt ledarskap för HBTQ+ personers rättigheter.

Karin Karlsbro (L): Jag tycker att den viktigaste frågan det här valet är att diskrimineringsskyddet på EU-nivå måste stärkas. Det ska naturligtvis vara så att samkönade och andra regnbågsfamiljer erkänns i samtliga medlemsländer, och att rätten att flytta inom EU garanteras oavsett hur en familj ser ut.

Alice Bah Kuhnke (MP): Att stoppa extremhögerns frammarsch. Extremhögern växer och får tyvärr ofta hjälp av konservativa politiker. Tillsammans arbetar de målmedvetet och organiserat för att försvaga kvinnors och HBTQ+personers rättigheter.

Arba Kokalari (M): EU behöver fortsätta arbetet för att bekämpa hat och diskriminering mot HBTQ+personer. Rättsligt skydd mot hat och diskriminering är avgörande för att främja HBTQ+personers rättigheter.

Emma Wiesner (C): Det allra viktigaste för mig är att EU intensifierar arbetet med att stärka HBTQ-personers rättigheter. Det är hög tid att EU ställer sig bakom samkönades lika rätt till äktenskap och allas rätt att bilda familj i alla medlemsländer.

Abir Al-Sahlani (C): I Europa är det barn som blir statslösa på grund av att föräldrarna är av samma kön, eftersom medlemsstater vägrat utfärda födelsebevis och identitetshandlingar till föräldrarna. I dag förlorar ett barn med två mammor eller två pappor den ena av sina föräldrar om familjen flyttar från Sverige till exempelvis Bulgarien, Lettland, Tjeckien eller Polen. Hur bra förälder man är sitter inte i könet på den ena eller andra föräldern. EU behöver reagera och agera. Vi måste sätta stopp för extremhögerns hat mot regnbågsfamiljer. Ett föräldraskap som erkänts i ett EU-land ska vara giltigt i alla EU-länder.

Vilken annan fråga brinner du för?

Evin Incir (S): Just nu är freden och säkerheten i Sverige, EU och globalt viktig i denna oroliga tid vi lever i. Inget land är en öde ö. Därför är det avgörande att vi agerar mot despoter och förtryckarregimer och tar kampen för internationell rätt.

Karin Karlsbro (L): EU måste bli bättre på att sätta press på varje land som inte respekterar HBTQ-rättigheter. Det kan handla om att EU använder sina ekonomiska muskler och villkorar stöd och möjlighet till handel mot att länder gör mätbara framsteg när det kommer till HBTQ-personers situation i landet.

Alice Bah Kuhnke (MP): Klimat och miljö förstås! Det går åt helvete och vi måste stoppa den negativa utvecklingen. Men också kampen mot hatbrott och att den typen av brott kriminaliseras i hela EU, samt att vi får på plats en diskrimineringslag på EU-nivå som gör att bland annat HBTQI-personer ska ha samma skydd mot diskriminering som alla andra!

Arba Kokalari (M): Jag kämpar för ett enat Europa, fritt från Putin, och för att grundlagsskydda aborträtten i hela i EU. Det är avgörande för att garantera säkerheten, demokratin och vår frihet i Europa.

Emma Wiesner (C): Klimatet!

Abir Al-Sahlani (C): Att vi uppnår ett jämlikt och jämställt EU, på riktigt. Det innebär att alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp, lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att den fria rörligheten är just det, fri.

Hur viktigt är det för HBTQ+personer att rösta i EU-valet, och hur förbereder man sig bäst inför sitt beslut?

Evin Incir (S): Kommande Europaparlamentsval är helt avgörande för vilken riktning EU tar, ett EU som står upp för våra grundläggande fri- och rättigheter i EU och tar globalt ansvar eller ett EU som leds av högerextremister och konservativa tillsammans med en del liberaler. Tidöavtalet riskerar att exporteras till EU, det skulle vara förödande. Bästa tipset från mig är att fundera på vad du tycker är viktigt och står på spel i Sverige. Jag är övertygad om att de allra flesta kommer att komma fram till att exakt samma saker står på spel även på EU-nivå.

Karin Karlsbro (L): EU är en garant för grundläggande rättigheter i hela Europa. I EU-valet finns det möjlighet att ta ställning för att HBTQ-personer ska få det bättre, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Alice Bah Kuhnke (MP): Det är helt avgörande att alla röstar, i synnerhet när HBTQ+personers rättigheter är under attack i hela Europa. För att förbereda sitt beslut är det viktigt att läsa igenom vad de olika partierna driver och att ta del av medias (till exempel QX) granskningar och valkompasser. Stanna för guds skull inte vid alla vackra ord! Försök få reda på hur de röstar, vad de egentligen driver för politik i respektive partigrupp. Jag blir mörkrädd när jag hör väljare säga att de röstar på ”parti X” för att de tror att de har en bra HBTQI-politik samtidigt som jag vet att det bara är en massa tomt prat. När det kommer till HBTQ+frågor måste man vara extra kritisk. Många politiker kan framstå som allierade, men när man granskar vad de faktiskt röstar på och hur deras partigrupper agerar i parlamentet, och vad de förhandlar bort för att fjäska för extremhögern, framträder en annan bild.

Arba Kokalari (M): Putin och de antidemokratiska krafterna vill splittra, underminera EU, och att svenska folket inte röstar i EU-valet. Därför är det avgörande att rösta på partier och politiker som tar kampen för Europas frihet och säkerhet och som kan leverera resultat i Bryssel. Jag och Moderaterna är starka svenska röster i EU som fokuserar på att leverera reformer. Och som medlem i EU-parlamentets HBTQ-grupp kommer jag fortsätta ta kampen för HBTQ+personers rättigheter.

Emma Wiesner (C): Superviktigt! Det är våra rättigheter, rättigheter för HBTQ+ personer, som inskränks först när demokratin är under hot. I det här valet är det extra viktigt att vi tar varje möjlighet att stå upp för allas rätt att vara och älska den du vill. Läs på, fundera, prata med partierna när vi är ute och kampanjar så du vet vilket parti och vilken kandidat du vill rösta på.

Abir Al-Sahlani (C): Nu mer än någonsin är det viktigt att ta varje möjlighet för att stå upp för allas rätt att vara och älska den man vill. Den 9 juni kan du göra valet att hålla gränsen mot homofoberna, rasisterna och antifeministerna. Förbered dig genom att vara nyfiken, prata med andra, fråga och ifrågasätt de politiska partierna och utmana politikerna. Läs på och, framför allt, följ magkänslan och rösta på den du vill ska representera dig i Europaparlamentet.

Hur är det att jobba med HBTQ+frågor i EU-parlamentet? Ser du en positiv eller negativ trend när det gäller förståelsen för dessa frågor?

Evin Incir (S): Under denna mandatperiod har vi lyckats hålla ihop en progressiv majoritet för HBTQ+ rättigheter, men jag är orolig för kommande parlamentsval då Tidö-liknande avtal kan komma att formas.

Karin Karlsbro (L): Tyvärr märker jag av ett större motstånd från partier som verkligen vill begränsa HBTQ-personers rättigheter. Samtidigt har jag fantastiska kollegor från olika partier som jobbar outtröttligt för att göra EU till en bättre plats för alla.

Alice Bah Kuhnke (MP): Både och. Å ena sidan är det allt fler som är redo att ta strid för allas lika rättigheter. Jag ingår till exempel i en tvärpolitisk HBTQI-grupp här i EU-parlamentet som samlar progressiva från höger till vänster för att tillsammans flytta fram positionerna. Å andra sidan ser vi hur extremhögern blir allt mer radikal, och att borgerliga partier inte drar sig för att öppet samarbeta med dem. Utåt viftar man med Pride-flaggor, men bakom lyckta dörrar gör man överenskommelser med politiker som till exempel vill nedmontera HBTQI-personers rätt till föräldraskap.

Arba Kokalari (M): Jag är stolt över att ha varit med och förhandlat fram den nya lagen som erkänner regnbågsfamiljer i hela EU. Jag har också varit mycket aktiv i att bekämpa de HBTQ-fria zonerna som infördes i Polen, och för att få på plats EU:s HBTQ-strategi, och att hatbrott ska klassas som ett EU-brott. Jag var också ansvarig för att Istanbul-konventionen antogs i EU, som kriminaliserar våld mot kvinnor i hela EU. Men hatet och hoten ökar och det finns mycket arbete kvar att göra, inte minst kring hot och hat på nätet.

Emma Wiesner (C): Jag och Centerpartiet fortsätter att hålla gränsen för friheten. Det är viktigare nu än någonsin. Framför allt när vi ser hur HBTQ+personers rättigheter inskränks i världen och i EU. I Polen ville man bland annat införa HBTQ+ fria zoner. Det satte tack och lov EU-domstolen stopp för, men HBTQ+ personers rättigheter inskränks fortsatt runt om i EU, det måste vi sätta stopp för.

Abir Al-Sahlani (C): Arbetet med att stärka och försvara HBTQ+ personers rättigheter jobbar jag och Centerpartiet för varje dag i Europaparlamentet. HBTQ+ personers rättigheter måste fortsätta, men vi måste också komma ihåg att skydda rättigheterna vi redan har. Känns ganska sjukt att behöva säga detta 2024, men tyvärr så ser vi en negativ trend. Och mansbebisar som Viktor Orbán inför lagar som uttryckligen diskriminerar homo- och bisexuella och transpersoner. Därför är det nu extra viktigt att EU reagerar och agerar genom att intensifiera arbetet med att stärka HBTQ+ personers rättigheter.

Vad oroar dig mest inför framtiden utifrån ett HBTQ+perspektiv? Vad kan göras för att vända utvecklingen till det bättre?

Evin Incir (S): Det mest oroande är att högerextremister och högerkonservativa just nu är på frammarsch i nästan hela Europa. Det skulle vara förödande om dessa partier och deras politik normaliserades genom att konservativa och liberala partier även i EU valde att forma majoritet med dem.

Karin Karlsbro (L): Vi ser nu hur proryska krafter breder ut sig i Europa och i dess kölvatten kommer också en strid ström av hat mot HBTQ-personer. När jag förra sommaren besökte Sofia Pride i Bulgarien blev det smärtsamt tydligt vilken fara Putins lakejer utgör mot HBTQ-personer. Ännu en påminnelse om att Ukraina måste vinna kriget. Men läget är även allvarligt i flera afrikanska länder som exempelvis Uganda.

Alice Bah Kuhnke (MP): Jag oroar mig för att HBTQI+personers rättigheter används som politiskt slagträ och att de eldar upp hat som riskerar att leda till våld. För att vända på utvecklingen tror jag att det är viktigt att vi progressiva håller ihop och håller emot. Jag kommer aldrig att samarbeta med politiska krafter som ifrågasätter HBTQI+personers rätt att vara, leva och älska.

Arba Kokalari (M): Putin. Hans allierade och EU-skeptiker som vill splittra Europa är det största hotet mot HBTQ+-personers rättigheter. Därför måste EU hålla ihop, de demokratiska krafterna måste stå starka, och vi stötta Ukraina med mer resurser så att de kan vinna kriget.

Emma Wiesner (C): Vi måste hålla gränsen för friheten. Det är det enda sättet för att hålla de högerextrema borta från att inskränka HBTQ+ personers rättigheter. EU ska fortsätta arbetet med att stärka HBTQ+-personers rättigheter. Då kan vi inte låta de högerextrema begränsa och rasera det arbetet.

Abir Al-Sahlani (C): Just nu ser vi hur konservativa och högerpopulistiska krafter går framåt överallt i Europa. Putinkramare, homofober, anti-feminister och främlingsfientliga krafter som också har det gemensamt att man vill inskränka friheten för HBTQ+ personer. Vi måste hålla gränsen mot dessa och för friheten i Europa.