Skammens dag för Indonesien. Idag föll domen i den indonesiska provinsen Aceh. Två män som älskar varandra arresterades och har utsatts för kränkande behandling av sina grannar som innan de överlämnade dem till polisen. Grannarna filmade medan de misshandlade männen och sedan spreds filmen via sociala medier.

I Aceh-provinsen, där islamistiska domstolar dömer enligt religiös Sharia-lag, krävde åklagaren att 80 piskrapp skulle utdömas vardera förde två männen. Provinsens lagar kan utdöma upp till 100 piskrapp enligt en lag som antogs 2004 då provinsen fick utökat självbestämmande i samband med ett fredsavtal mellan regeringen och gerillarörelsen GAM.

Idag, på IDAHOT-dagen, föll domen.

De två männen skall dömas att utstå 85 piskrapp vardera.
Grannarna går helt fria.

– Jag ser detta som en kriminalisering och ett steg bakåt för Indonesien och ett övergrepp på de mänskliga rättigheterna, kommenterade Dede Oetomo, från den indonesiska hbtq-rörelsen Gaya Nusantara.

Den 23 maj skall de två männen piskas offentligt i provinsens huvudstad Banda Aceh. Den internationella organisationen för mänskliga rättigheter, Human Rights Watch, kräver idag att Indonesiens regering griper in och friger de två männen innan straffet kan verkställas.

Tidigare i maj arresterades åtta män i Surabaya för att ha deltagit i en ”gayfest”. Två män utpekas som arrangörer och hotas av 15 års fängelse.