I ett mailsvar ned anledning av QX uppmärksamhet kring det svenska statsbesöket kommande vecka skriver UDs presskommunikatör Katarina Byrenius Roslund i ett mail att Sverige ”följer frågan nära och arbetar aktivt såväl bilateralt som genom EU för att främja lika rättigheter och frihet från diskriminering för HBTQ-personer i Indonesien. Frågan kommer att tas upp under besöket.”

QX uppmärksammade under onsdagen att två homosexuella män dömts till 85 piskrapp vardera i den indonesiska provinsen Aceh. Straffet skall verkställas på tisdag, samma dag som Sveriges kung och drottning står värdar för en tackmiddag på Hotel Indonesia Kempinski i Jakarta.

Byrenius Roslund understryker i sitt mailsvar att Aceh inte är detsamma som Indonesien.

– Som en del av fredsuppgörelsen i Aceh 2005, fick Aceh som enda provins i Indonesien, rätt att införa Sharia-lagar. Homosexualitet är inte olagligt i övriga Indonesien, även om omfattande diskriminering förekommer, och spöstraff kan inte utdömas utanför Aceh.

I svaret från UD påpekas även att Sverige vill påverka mänskliga rättigheter i världen, ensamt och tillsammans med EU och då inkluderat HBTQ-personers rättigheter. 

– Vid UPR-granskningen* av Indonesien i maj gav Sverige, som ett av 12 länder, en rekommendation om att Indonesien bör vidta åtgärder för att säkerställa att HBTQ-personer har möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter och kan leva fria från diskriminering.

I QX artikel om att det svenska statsbesöket sammanfaller med att spöstraffet mot kärleksparet verkställs, framförde HBTQ-rörelsen en önskan om att få möta svenskarna under deras besök. Utrikesminister Margot Wallström meddelade under torsdagseftermiddagen att hon tvingats ställa in sin medverkan på grund av sjukdom i familjen.
– Svenska företrädare är självklart öppna för att träffa representanter från HBTQ-rörelsen i samband med statsbesöket och hoppas få möjlighet att göra det, säger Byrenius Roslund till QX. Därutöver träffar ambassaden regelbundet representanter för HBTQ-rörelsen i Indonesien.