– Jag tror at det är bra att det sker ett statsbesök så att den svenska regeringen kan ta upp kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, säger Magnus Kolsjö och exemplifierar med det spöstraff som verkställts under statsbesöket.

Magnus Kolsjö berättar att RFSL sedan en tid har ett projekt tillsammans med den indonesiska hbtq-rörelsen med stöd via Forum syd. Gårdagens razzia mot en gaysauna i Jakarta och razzian i början på maj i Surabaya mot en gayfest har genomförts med en ny lagstiftning som sägs vara riktad mot pornografi. En lagstiftning som hbtq-rörelsen var starkt emot och varnat för att den skulle innebära ett allvarligt ingrepp i individens rätt till privatliv.
– Redan när den antogs fanns stora farhågor om att den skulle användas mot hbtq-rörelsen och hbtq-personer, och det ser vi nu att så har skett, säger Kolsjö till QX.

Av de 141 män som arresterades under kränkande former i måndags har 126 släppts. Tio anställda och fem som testat positivt på drogtester är fortsatt anhållna. Några av de anhållna männen har blivit fotograferade nakna och deras bilder har spritts viralt av polisen, vilket riskerar männens säkerhet. Under måndagen framfördes protester från samarbetsorganisationen för flera hbtq-rörelser,  ”Advocacy for Violence Actions against Identity and Sexual Minority Groups”, mot polisens agerande. Rörelsen har också protesterat mot det spöstraff som verkställts i Aceh och säger att regionens lagar strider mot Indonesiens konstitution som förbjuder tortyr och kränkande behandling.

Magnus Kolsjö, som förra året själv var på plats i Indonesien för att träffa rörelsen, ger tummen upp för den svenska ambassadens arbete.

– Den svenska ambassaden har varit väldigt stöttande gentemot hbtq-rörelsen i Indonesien, konstaterar han och säger att RFSL även fått en positiv respons av UD på de frågor de framfört att den indonesiska hbtq-rörelsen hoppas Sverige skall lyfta under statsbesöket.

– Till QX säger företrädare för den indonesiska rörelsen att de nu tvingas vara mer försiktiga. Är vreden och uppmärksamheten som kommer nu internationellt problematisk?

– Jag menar att det är viktigt att världen vet vad som händer, svarar Magnus Kolsjö. Sedan är det ju så att med politiskt och även diplomatiskt arbete så handlar det om en kombination av publik aktivism och diskreta samtal och aktiviteter, bägge delar behövs.

I ett svar från Utrikesdepartementet berättar presskommunikatören Anne Thorgren i ett mail till QX att möte sker på onsdag mellan den svenska delegationen, ledd av statssekreterare Pernilla Baralt, och hbtq-organisationer.
– Fallet där spöstraff utdelades mot två homosexuella män i Acheprovinsen har under besöket tagits upp på ministernivå, berättar hon vidare.
Kring de män som greps på gaysaunan under måndagen varav några fortsatt är arresterade kommenterar hon att ”
Vi söker information om exakt vad som har hänt, och vi verkar för ett gemensamt agerande från EU och EU-ländernas ambassader i Jakarta.”