Det blev ordförandebyte när Regnbågsankan höll årsmöte i Helsingfors under lördagen.
– Under mitt år som ordförande har vi haft en engagerad och aktiv styrelse, som tillsammans jobbat för Svenskfinlands hbtiq-community, säger avgående Catariina Salo i ett pressmeddelande.

– Diskussionen som föregick årsmötet visar ändå att det ännu finns mycket jobb kvar för att säkerställa allas lika behandling i vårt samhälle, säger Salo.

Till ny ordförande valdes Bicca Olin från Borgå. Hennes mål är att Regnbågsankan som förening ska vara mer tillgänglig för alla som den berör.

– Vi behöver mera jämlikhet och förståelse för mångfald i samhället. Tillsammans är vi starka, säger Olin i föreningens pressmeddelande från årsmötet.

Den nya styrelsen består av Anders Huldén, Ida-Alina Boucht, Monika Pensar, ordförande Bicca Olin, Petra Nystén och Johan Finne.