Atens Checkpoint, motsvarande svenska HIV-mottagningar och RFSLs  Testpoint, utsattes i mitten av mars för ett brandattentat som uppges vara motiverat av homofobi.

Centret blev helt utbränt och de har fått ställa in verksamheten tills lokalerna kan återställas.

”Lyckligtvis blev inga av våra vänner eller kollegor skadade, men en helt uni service i Aten för den som behöver tillgång till behandling mot HIV och stöd har nu förstörts”, skriver centret i samband med en stödinsamling för att återställa verksamheten.

Enligt ledningen för hiv-testmottagningen står de för 33% av alla hiv-test som tas i Aten och 30% av alla nyupptäckta HIV-infektioner i Grekland görs genom deras verksamhet.

Via en insamling hoppas centret få in 30 000 Euro för återuppbyggnaden och hittills har nära 1 600 Euro kommit in från enskilda och organisationer runt om i Europa.

Flera motsvarande verksamheter i Europa har ställt och och gett stöd, bland dem norska Helseutvalget och en rad Checkpoints i Schweiz.

Vill du bidra till återuppbyggnaden hittar du information här.