EU-parlamentets Intergrupp för HBTIQ-frågor har skickat ett brev till Rumäniens president  Klaus Iohannis och bett honom stoppa ett lagförslag som skulle innebära att det blir kriminellt att framföra eller sprida genusteorier.

I lagtexten som antogs av det rumänska parlamentets Senat den 16 juni står det (översatt från engelska):
I utbildningsverksamheter, i utbildningsinstitutionerna och i alla utrymmen avsedda för yrkesutbildningen, inbegripet undervisningsaktiviteter under fritiden är följande förbjudet:

a) aktiviteter för att sprida teorin eller åsikter om könsidentitet, förstått som teorin som anser att kön är ett annat begrepp än biologiskt kön och att könstillhörighet/identitet och kön inte alltid är samma sak.

Intergruppens brev, undertecknat av bland annat svenske parlamentsledamoten Fredrick Federley (c, partigruppen Renew Europe Group) och Alice Kunhke (mp, partigruppen de Gröna), menar att lagen är ett chockerande genom att förbjuda diskussioner om könsidentitet och könstillhörighet i utbildningen. De menar att lagen kommer ytterligare försämra livsvillkoren för transpersoner och andra med köns-diversifierade identiteter och uttryck.

HBTQ-aktivister protesterade den 18 juni utanför presidentpalatset i Bukarest.

Den 18 juni genomfördes protester utanför presidentpalatset i Bukarest mot förslaget där transpersoner och HBTQ-rörelsen ställde samma krav på landets president, att stoppa lagförslaget.