Den liberala och feministiska domaren Ruth Bader Ginsburg har avlidit i en ålder av 87 år. Ginsburg hyllas idag i amerikansk regnbågsmedia som en förkämpe för homo-bisexuellas och transpersoners rättigheter. Hon tillsattes av president Clinton 1993 och har sedan dess varit med i den majoritet i Högsta domstolen som avskaffat diskriminerande lagar för homo-bisexuella och transpersoner.

Regnbågsflaggan vajade utanför Högsta domstolen vid nattens vaka för domare Ruth Bader Ginsburg.

1996 röstade hon i domen Romer mot Evans så att delstatens Colorados ”Amendment 2” inte kunde införas. Ett tillägg i delstatens lag som förbjöd kommuner och städer att införa antidiskrimineringslagar för att skydda homosexuella.

2003 röstade hon i domen Lawrence mot Texas så att delstatens anti-sodomilagar inte längre accepterades från federalt håll.

2013 innebar domen Windsor mot USA viktiga steg framåt för könsneutrala äktenskapslagar där Defense of Marriage Act, ett initiativ för att förbjuda samkönade äktenskap, röstades ned. Samma år innebar majoritetens röst, där Ginsburg ingick, att domslutet Hollingsworth mot Perry satte stopp för Kaliforniens Proposition 8 som förbjöd samkönade äktenskap.

I alla dessa domslut blev röstsiffrorna 5-4 mellan de liberal och konservativa domarna.

Tidigare i år innebar hennes röst i domslutet Bostock mot Clayton County att diskriminering baserad på sexuella läggning kan anses var en form av könsdiskriminering och därmed strida mot Civil Rights Acts artikel VII.

Domare Ginsburg gick en del av sin utbildning i Lund och var sedan 1969 hedersdoktor vid universitetet. Enligt TT översatte hon och Anders Bruzelius den svenska rättegångsbalken till engelska och hon lärde sig även svenska under denna tid.

– Ginsburg var den viktigaste rösten för HBTIQ, konstaterar Shannon Minter som leder National Center for Lesbian Rights.

2013 blev Ginsburg den första domaren i Högsta domstolen att agera vigselförrättare då chefen för kulturcentret i Washington, Kennedy Center, Michael Kaiser gifte sig med John Roberts.

"Respektera hennes önskan" var budskapet vid nattens vaka över domare Ruth Bader Ginsburg, utanför Högsta domstolen

I och med att Ginsburg nu avlidit är det upp till presidenten att tillsätta en domare som ersätter henne. Det är en pågående strid kring balansen mellan domare tillsatta av republikaner respektive demokrater då en domare i Högsta domstolen sitter på livstid. Sittande presidenten Donald Trump tillsatte 2017 Neil McGill Gorsuch ny domare och befäste därmed den konservativa majoriteten. Gorsuchs föregångare Antonin Scalia tillhörde även han de konservativa domarna. Gorsuch överraskade dock tidigare i år genom att tillsammans med de domare som tillsatts av demokraterna rösta för att upprätthålla ett diskrimineringsförbud baserat på sexuella läggning för kommersiella verksamheter.

När nu en liberal domare avlidit oroas HBTQI-rörelsen för att det många år framöver kan bli en än starkare dominans för konservativa röster, decennier framöver. En dominans som kan påverka frågor kring kvinnors rättigheter, inkluderat abortfrågor, liksom transpersoners och homo-bisexuellas lagliga skydd och status i USA.

Ginsburg framförde kort innan sin död en vädjan till president Trump att inte ersätta henne innan höstens presidentval. Om hennes önskan respekteras kan frågan om en ny domare i Högsta domstolen bli en valfråga. Men republikanernas majoritetsledare i senaten, som godkänner en ny domare, Mitch McConnell, så på fredagskvällen att de kommer driva igenom tillsättandet innan valet. Demokraterna, som är i minoritet i senaten, vill vänta till efter valet med hopp om att Joe Biden vinner och därmed kan påverka balansen i domstolen.