Efter att nyheten, förmedlad via CNA (Catholic News Agency) att påven Franciskus i dokumentärfilmen ”Francesco” skall ha sagt till regissören Evgeny Afineevsky att han stöttat samkönade partnerskap (civil unions) blev det fart på teleprintrar och snart sagt alla nivåer i den katolska världskyrkan.

Efter att dammet lagt sig något visar det sig att passagen i dokumentärfilmen när påven diskuterar homosexuella och äktenskap, kommer från en intervju 2019 med den mexikanska journalisten Valentina Alazraki.

Under intervjun tillfrågas påven om hans motstånd till samkönade äktenskap under sin tid som Biskop i Buenos Aires och om han nu som påven antagit en mer öppen syn och om det i så fall kan förklaras av inflytande från den helige ande. Han svarar:

– Den Helige Andes nåd existerar sannerligen. Jag har alltid försvarat den doktrinen. Och det är lite egendomligt när det gäller lagen om homosexuellt äktenskap… det är en motsägelse i att tala om homosexuellt äktenskap. Men det vi behöver är en partnerskapslag (ley de convivencia civil), så de har rätten att omfattas av juridiken.

Enligt en artikel i CNA togs det sista uttalandet inte med i originalintervjun.

Franciskus uttalande handlade alltså om ställningstagandet under debatten om en könsneutralt äktenskapslagstiftning i Argentina, där han som en kompromiss ville se det som närmast motsvaras av den svenska partnerskapslagen från 90-talet.

Uttalandet att homosexuella har rätt till en familj kom även det från intervjun 2019 (se nedan) men handlar inte om att han anser att homosexuella skall kunna bilda en egen familj med kyrkans välsignelse. Istället är ställningstagandet att det inte är rätt att stöta ut homosexuella ungdomar från den familj de växt upp i. ”Ingen skall slängas ut eller bli miserabel för det”. Men förtydligar så i sin utläggning: ”Men det betyder inte att godkänna homosexuella handlingar, inte det minsta”.

Medan liberala katoliker tog nyheten som en öppning för att påverka sin kyrka valde flera mer traditionella katoliker att fördöma respektive förtydliga. Kardinal Raymond Burke, placerad på Malta och en av Franciskus hårdaste konservativa kritiker, gick snabbt ut och förklarade att uttalandet om civiläktenskap var uttalade som privata och inte överensstämde med kyrkans lära.

En svensk katolsk jesuitpräst som snabbt förklarade felaktigheterna i de nyhetsflöde som utbröt förra veckan var Thomas Idergard, tidigare ordförande i Moderata ungdomsförbundet och kommunikationskonsult i Katolska kyrkan. Han förklarar för sina Facebook-följare: ”Ser att det verkar vara stor uppståndelse, så att det t o m ritas regnbågshjärtan i bilder, i sekulära media för ett uttalande av påven Franciskus… om registrerade partnerskap för samkönade par. Inte heller den här gången kommer Katolska kyrkan att ”bli som alla andra”, eftersom det inte är hennes uppdrag och eftersom hon inte kan göra sig till annat än det Herren som grundat henne gjort henne till.

Efter korrigeringar av de sekulära medierna konstaterar dock Idergard att det skett en förändring i synen på att diskutera civiläktenskapliga lösningar. Den katolska kyrkan har länge varit kategoriska motståndare även till en borgerlig, sekulär, reglering av samkönade pars samlevnad. ”Vilka typer av sekulära, juridiska regleringar av olika levnadsförhållanden som hon själv inte sympatiserar med men kan förstå behovet av reglering av, överlåter Kyrkan förstås till den sekulära lagstiftningen.

Att påven nu, likt 2014 i den italienska tidningen Corriere della Sera, kan citeras med att ge sitt offentliga stöd till en civilrättslig lösning för samkönade par betraktas av de som vill se en förändring som en framgång. Liksom att debatten kring den nya filmen väckte en så stark reaktion.
– Intrigerna kring videos ursprung och de explosiva reaktionerna på påvens fortsatta stöd till HBTQ-personer, göra att hans ord uppfattas som än farligare, och därför  kraftfullare, kommenterade den katolske jesuitprästen och debattören i bland annat frågor kring HBTQ, amerikanen James Martin till nyhetsbyrån AP i fredags.