Vid Europarådets parlamentariska församling möte i tisdags antogs en resolution med rekommendationer för att bekämpa det växandet hatet mot HBTQI-personer i Europa.

I resolutionen nämns specifikt ökade attacker i Ungern, Polen, Ryssland, Turkiet och för ovanlighetens skull även i Storbritannien.

Medan kritiken mot Ungern, Polen och Ryssland huvudsakligen handlar om myndigheternas ageranden med lagar som bland annat förbjuder information om samkönad kärlek och frågor kring könsidentitet riktat till unga, så är det en ökad ”anti-trans”-debatt i Storbritannien som väckt oro.

Den belgiske politikern Fourat Ben Chikha (De gröna i Flandern), står bakom rapporten till Europarådet och skriver att: ”I Storbritannien har den anti-transretorik som hävdar att kön är oföränderligt och könsidentiteter inte är giltiga, grundlöst och med oroande trovärdighet ökat och det på bekostnad av båda transpersoners medborgerliga friheter liksom kvinnors och barns rättigheter”

Ben Chikha anger som exempel ett tal av den brittiske jämställdhetsminister, Elizabeth Truss, vid IDAHOT-dagen 2021, där hon om könsidentitet sa att ”vi tror inte på självidentifiering”.  Ett uttalande rapportören menar leder till problem när det gäller transpersoners mänskliga rättigheter. Den Chikha konstaterar i samma kritik av Storbritannien, som i övrigt brukar hamna högt i olika HBTQI-index, att att det sedan 2015 skett en tydlig ökning av hatbrott riktat mot transpersoner.

Även situationen vad gäller debatten kring transpersoners rättigheter i Sverige, liksom Finland, Danmark och Norge, anges i rapporten med att aktivister upplever denna som tecken på en ”backlash”. Finland nämns även som ett av länderna där planerad förenkling av att byta juridiskt kön inte genomförts. Frågan är just nu aktuell i Sverige där en uppdaterad lagstiftning är av tidigare statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren utlovad att presenteras för riksdagen innan valet i höst.

I de rekommendationer som 72 parlamentariker i Europarådet röstade för, 12 emot och 8 som avstod, uppmanas till förnyad energi och prioritering av arbetet mot hbtqi-hat och diskriminering och att tillräckliga resurser tillförs det arbetet. I de rekommendationer hänvisas även till 47 ländernas gemensamma rekommendationer för att motverka diskriminering baserad på sexualitet och könsidentitet som antogs redan 2010.

Alla tre närvarande svenska parlamentariker röstade för rekommendationerna, Annicka Engblom (m), Carina Ohlsson (s) och Momodou Malcolm Jallow (v).