Ghana har sedan kolonialtiden, då landet var del av den brittiska kolonin Guldkusten kriminaliserat samkönade sexuella kontakter. Idag kan straff å 3 års fängelse utdömas.

Detta räcker inte, menar parlamentsledamoten Sam George som med stöd av ledamöter från flera partier förra året la fram ett förslag på skärpt lagstiftning och utökade kriminalisering.

– Lagförslaget om sexuella rättigheter och människovärden kommer vi anta innan nästa val, bedömde parlamentets talman Alban Bagbin i slutet av oktober.

Lagförslaget, formellt kallas ”the Promotion of Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill” (ungefär Stöd till korrekta mänskliga sexuella rättigheter och familjevärderingar)  som fått backning av landets katolska kyrka men vars anglikanska kyrka kritiserats för att vara för hård, har hämtat inspiration från bland annat Uganda.

Antas förslaget kommer det bli straffbart att offentligt visa samkönad tillgivenhet, hbtq-organisationer kriminaliseras liksom det som kan tolkas som att positivt tala om samkönad kärlek. Straffskalan anges till 5-10 års fängelse. Att inte anmäla misstänkta hbtqi-personer straffbeläggs dessutom och omvändelseterapi föreslås bli obligatoriskt. I lagförslaget kriminaliseras naturligtvis även samkönade äktenskap och i det närmast petigt noggranna uppräknandet av olika identiteter drabbas även ”allierade” genom att de skall förbjudas att prövas som adoptanter eller fosterföräldrar.

Den ghanska hbtq-rörelsen är inte förvånade över talmannens positiva uttalanden om den nya skärpta anti-HBTQ-lagstiftningen.

– Detta är inget nytt, säger Abdul-Wadud Mohammed från LGBT+ Rights Ghana till Washingtonblade.com. Han sa detsamma redan förra året men inget hände.

Den ghananska hbtq-rörelsen menar att diskussionerna kring en skärpt anti-hbtq-lagstiftning pågår för att flytta fokus från landets ekonomiska problem och ”vi lägger all vår kraft i arbetet. för att säkerställa att lagen inte antas”.

Den internationella kritiken mot lagförslaget har varit hård, där bland annat FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters ansvarige för HBTQ-frågor, Victor Madrigal-Borloz, liksom delar av den anglikanska kyrkan tydligt markerat mot lagen. Förhoppningar sätts även till att FNs utvecklingsprogram, UNDP, skall bidra till att stärka hbtq-personers rättigheter i mottagarländer. LGBT+ Rights Ghana deltog i mitten av oktober i en konferens i Rwandas parlament där just hbtqi-personers utsatthet och hur UNDPs rekommendationer kring hbtq-rättigheter kan aktiveras.

I Danmark harsituationen i Ghana uppmärksammats av bland annat Bøssehuset där en stödfest till LGBT+ Rights Ghana hölls i september och en GoFundme-kampanj pågår för att nästa år möjliggöra det första Pride-firandet i Ghana.