På plats fanns överlevande liksom representanter för hbtq-samhället. Ett av talen under den 70 minuter långa ceremonin hölls av Rozette Kats, överlevande som enligt Queer.de jämförde sina erfarenheter som judinna med hbtq-offren för nazismens terror: ”när jag hör erfarenheterna från de som har blivit marginaliserade och förföljda som sexuella minoriteter, ser jag viktiga likheter med mitt eget liv.”

Det finns idag ing överlevande hbtq-personer kvar. Rudolf Brazda var den sista kända överlevande som bar den rosa triangeln i koncentrationslägret. Han avled 3 augusti 2011.

Sista talare var Klaus Schirdewahn som lyfte det skamfyllda att efter nazismens sammanbrott så fortsatte homosexualitet att vara kriminaliserat enligt den beryktade paragraf 175. I Västtyskland fram till 1969. Schirdewahn blev själv dömd 1964 för att ha haft sex med en man och berättade i sitt tal om hur han tvingats till ”terapi”. Först 2021 ströks de som dömts för brott mot paragraf 175 från brottsregistret och kompensation för kränkningar började utbetalas.