Från och med torsdag kan samkönade par ingå juridiskt erkända äktenskap i Nepal, enligt en beslut i Högsta domstolen.

Domstolen uppmanade regeringen att ändra landets lagar för att erkänna rätten till äktenskap oavsett parens könstillhörighet.

Beslutet kom som svar på en framställning från den hbtqi-organisationen ”Blue Diamond Society”. Även om Nepal sedan tidigare har erkänt ett ”tredje kön” i enlighet med en domstolsorder från 2007, har äktenskap med könsmarkeringen ”annat” inte varit möjligt tidigare.

Domstolens beslut ger samma rättigheter till samkönade par och de som identifierar sig som ”tredje kön”. Beslutet anses vara en praktisk lösning tills parlamentet antar en könsneutral äktenskapslagstiftning.

HBTQ+-aktivister och par i Nepal firade under torsdagen den tillfälliga order som  utfärdats av landets högsta domstol som möjliggör registrering av samkönade äktenskap för första gången.

På en personlig nivå är det en enorm seger för dem som lever tillsammans. Praktiskt sett kan de registrera sitt äktenskap och deras rättigheter kan omedelbart utövas, kommenterade Sunil Babu Pant, en öppet homosexuell före detta parlamentsledamot och framstående aktivist för sexuella minoriteters rättigheter i Nepal  till nyhetsbyrån Associated Press under en intervju i huvudstaden Kathmandu, under torsdagen.