I söndags öppnade Gay Games i två städer på två kontinenter.

I Hongkong var det Regina Ip som höll välkomsttalet. Hon ingår i regeringen för det av Folkrepubliken Kina inkorporerade Hongkong och just att Gay Games valt att låta den särskilda administrativa regionen stå som värd för spelen har varit omdiskuterat.

Efter att Hongkong uppgick i Folkrepubliken har kritiken mot hur Hongkong utvecklats varit kraftfull. Regina Ip, som leder det Beijing-vänliga partiet New People’s Party, har aktivt tagit ställning för att Gay Games ska hållas i Hongkong och har även drivit att regionen ska anta en antidiskrimineringslag som omfattar homo-, bisexuella och transpersoner. Hon har dock inte ställt sig bakom att följa Taiwan och införa en könsneutral äktenskapslagstiftning.

I sitt invigningstal sa hon att spelen i Hongkong är ett ”starkt bevis för mångfalden, inkluderingen och enheten i vår stad”. Hon hänvisade till Högsta domstolens utslag kring hbtq-frågor som äktenskap, rätt till privatliv, möjlighet att följa med sin samkönade partner som fått arbets- eller studievisum till Hongkong, rättigheter på hyresmarknaden och vid föräldraskap.

– Efter en historisk dom nyligen gällande ett samkönat pars rätt till äktenskap har vår Högsta domstol beordrat regeringen att fullgöra sin skyldighet enligt Hongkongs rättighetsstadga att inrätta en alternativ ram för rättsligt erkännande av samkönade partnerskap och att tillhandahålla lämpliga rättigheter och skyldigheter som följer på ett sådant erkännande. Dessa domstolsutslag, tillsammans med anordnandet av Gay Games, demonstrerar fullt ut vår stads oföränderliga åtagande att skydda minoritetsrättigheter och att upprätthålla Hongkong som en dynamisk, tolerant och pluralistisk stad, sa hon och på Facebook hyllas hon av arrangörerna bakom Gay Games.

Samtidigt rapporterar CNN att det finns starkt motstånd mot att Gay Games hålls i Hongkong. I Folkrepubliken Kina har trycket mot hbtq-samhället ökat kraftigt under Xi Jinpings ledarskap. Åtta medlemmar av stadens Beijing-vänliga styre har agerat för att få spelen stoppade med motivet att de sprider ”västerländsk ideologi” och därmed bryter mot Kinas ”säkerhetslagar” som förbjuder utländska aktörer att påverka politiskt.

Totalt är det 2,381 idrottare från drygt 40 länder som deltar i spelen i Hongkong där det också är flest antal asiatiska deltagare i Gay Games någonsin. I Mexiko är det 2,458 deltagare från över 30 nationer som tävlar i 22 olika sporter och deltar i olika kulturevenemang. Vid inmarschen i Guadalajara deltog bland annat danska och svenska deltagare. I Guadalajara deltog även hbtqi-idrottare från Taiwan som meddelat att de på grund av Folkrepubliken Kinas ”säkerhetslagar” inte kände sig trygga att delta i Hongkong. I CNNs rapportering konstateras att det vid tidigare Gay Games aldrig varit färre än 8,000 registrerade deltagare.

Nästa gång GayGames arrangeras är det i Valencia 2026. ”Djupt i mitt hjärta så hade jag hoppats att årets GayGames ställdes och vi tog ett snabbt skutt till 2026!, sa australiska deltagaren Wayne Morgan till nyhetsbyrån Reuters.