Den amerikanska biskopen Joseph Strickland har avsatts från sin position på initiativ av Påven Franciskus. Han var innan i lördags verksam vid det katolska stiftet Tyler i östra Texas. Han utsågs till biskop 2011 av tidigare påven Benediktus.

Sedan Franciskus tillträdde har Strickland varit en högljudd kritiker av det han menar är påvens alltför förlåtande syn på aborter och hans öppenhet för diskussioner kring samkönade relationer och transpersoner.

Senast i september uttalade den nu avsatte biskopen att samkönade sexuella kontakter är tillsammans med mord, abort, sexuella kontakter utom äktenskapet liksom bruk av preventivmedel ”dödssynder”. Han adderar därmed bland annat samkönade sexuella kontakter till de mer klassiska dödssynderna högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja.

Påvens beslut att avsätta Joseph Strickland kommer kort efter att han uttalat sig om synen på transpersoner. Det den amerikanska katolska hbtqi+organisationen New Ways Ministry kallar ”ny policy” i Vatikanens syn på transpersoner innebär att kyrkan nu anser att dessa kan döpas, bli gudföräldrar och vara vittnen vid katolska vigslar.

Ett visst förbehåll görs dock där det skrivs att detta gäller så länge inte risk för ”offentlig skandal” eller ”förvirring bland de troende” kan orsakas.

I uttalandet som var ett svar på frågor till Troskongregationen från den brasilianske biskopen José Negri av Santo Amaro handlade även om ”homoemotionella”, eller omoaffettive på italienska. En omskrivning av homosexuella kärlekspar.

Där konstaterade Påven och kardinal Víctor Manuel Fernández att en person som lever i en sådan kärleksrelation kan vara vittne vid ett bröllop och även, med lite omskrivningar om försiktighet, vara gudföräldrar till ett katolskt döpt barn. Reservationer omfattar även att om de två kära bor i ”ett stabilt och uttalat förhållande som är känt i samhället”, så kan det var problematiskt.

På frågan om dessa två förälskade i en samkönad relation kan låta döpa ett barn som de har via adoption eller surrogat/värdmödraskap så svarar Påven och Kardinalen: ”För att barnet ska döpas måste det finnas en välgrundad förhoppning om att det kommer att uppfostras i den katolska tron”. Ett svar som tolkas som ett ja om, som de också skriver, pastoral försiktighet övervägs  vid varje enskilt tillfälle.