Lotta Schelin – QX
Läs QX augusti här

Lotta Schelin