För drygt en månad sedan släpptes en studie som visade att kvinnor som har sex med kvinnor får många fler orgasmer än kvinnor som ligger med män, trots att det är de kvinnor som har manliga sexpartners som har mest sex.

Nu visar en ny omfattande studie att det är långt från ovanligt att heterosexuella personer ligger med personer av samma kön – och allra vanligast är det att kvinnor ligger med andra kvinnor, rapporterar Pink News.

I studien utförd av University of North Carolina deltog 24 000 studenter. Samtliga fick definiera sin läggning fritt och besvara på frågor om deras sexvanor och senaste sexpartner.

Av de som identifierade sig själva som heterosexuella män svarade var åttonde man att hans senaste sexpartner var med en annan man.

Av de som identifierade sig som heterosexuella kvinnor svarade var fjärde kvinna att deras senaste sexpartner var en annan kvinna.

Studien publicerades i den akademiska tidskriften Archives of Sexual Behaviour. Där nämns också ett typiskt karaktärsdrag för de personer som svarat att de har gaysex, men fortsätter att identifiera sig som heterosexuella. Det gemensamma draget var en ”konservativ inställning”.