Sökordsoptimeringsbyrån Reebot har ställt samman data om 168 av världens länder utifrån säkerheten för hbtq+ personer. För att vaska fram säkraste plats har 10 kriterier använts. Social acceptans, homoaktivitet, samkönade äktenskap, censur, möjlighet till könskorrigering, hbtq-diskriminering, diskriminering vid anställning, diskriminering vid boende och möjligheten att prövas som adoptant.

De 14 första länderna har full pott, 10 poäng, i alla kategorier men varierar i det som Reebot genom sina SEO-sökningar definierar som ”social acceptans”. Efter analyser av sina sökningar kommer företaget fram till att det absolut säkraste landet i världen, på grund av den högsta sociala acceptansen, är Island.

Medan Island får 9,78 i poäng av 10 möjliga för ”social acceptans” får land nummer två, Nederländerna, 9,46, följt av Norge med 9,38 och Sverige med 9,18.

På topp tio-listan följer sedan Kanada med 9,02, Spanien med 8,77, Danmark med 8,69 och Storbritannien med 8,34.

Exakt hur de vaskar fram poängnivåerna framgår inte av pressreleasen, men skillnaderna verkar trots allt hamna på marginalen mellan dessa 10 i topp.

Fortsättningen på listan fram till plats 20 handlar till största del om Europa, men även Uruguay och Brasilien platsar och det femte nordiska landet, Finland landar på plats 19, med ”social acceptans”-poäng på 7,96.

Sista placerad, på plats 168, av de undersökta länderna hamnar Mauritanien med social acceptans-poäng på 1,77 och i övrigt 0. Näst sämst är Afghanistan där social acceptanspoängen något förvånande landar på 3,32, något sämre än Marocko på 3,39, Jemen på 3,41, Qatar på 3,54 och Saudiarabien på 3,6. Alla dessa länder får noll poäng på övriga kriterierna.