Detta är Booking.coms hittills mest omfattande reseundersökning kopplat till hbtq+frågor för att ta reda på resebranschens växande utbud av hbtq+upplevelser. Undersökningen genomfördes bland 11 555 hbtq+resenärer i 27 länder och områden över hela världen.

75 % av de tillfrågade svenska hbtq+resenärerna säger att de måste tänka på sin säkerhet och sitt välbefinnande när de väljer resmål. 71 % av de svenska resenärerna medger att nyhetsrapportering kring attityder, diskriminering och våld mot personer som identifierar sig som hbtq+ har haft en stor påverkan på val av resmål (av världens alla länder är samkönade relationer fortfarande olagligt i 64 länder, varav elva länder där det kan utdömas dödsstraff).  67 % säger att vissa resmål är helt otänkbara och 43 % har till och med ställt in en resa under det senaste året efter att de sett att ett resmål inte stöder de som identifierar sig som hbtq+.
Siffran ökar markant, till 63 %, bland transpersoner.

67 procent av de tillfrågade svenska resenärerna har upplevt diskriminering när de reser, en siffra som ökar till 86 % bland transfeminina och till 83 % bland transmaskulina resenärer. 20 % säger att de har blivit uttittade, skrattade åt eller verbalt misshandlade av andra resenärer. Denna siffra är högst bland pansexuella (26 %) och lesbiska resenärer (23 %). Nästan lika stort antal (18 %) uppger att de har mötts av samma beteende men från lokalbefolkningen på resmålet, en siffra som ökar till 23 % bland lesbiska resenärer och 22 % bland queera och pansexuella resenärer.

För transpersoner kan resor innebära ytterligare hinder, till exempel om deras könsidentitet, namn eller utseende inte stämmer överens med informationen i deras pass. Enligt 62 % av de svenska hbtq+resenärerna har deras identitet som hbtq+person påverkat hur de framställer sig själva när det gäller val av kläder och sminkning när de reser, siffran ökar till tre fjärdedelar (75 %) bland transpersoner.

Trots medias rubriker och fortsatt betydande utmaningar på många resmål, känner 69 % av de svenska resenärerna i undersökningen att deras erfarenhet av att vara hbtq+ faktiskt gör dem mer självsäkra när de reser. Det är också positivt att 77 % av svenska hbtq+resenärer känner sig säkra på att de kan delta i de aktiviteter de vill på semestern. Majoriteten av de svenska resenärerna (61 %) söker också efter sevärdheter och aktiviteter som är skräddarsydda för hbtq+personer.

77 % av svenska hbtq+resenärer känner sig mer bekväma att resa tack vare resebranschens ökade inkludering, och 65 % undersöker olika reseföretag och upplevelser innan de reser för att ta reda på hur de agerar för att stödja personer som identifierar sig som hbtq+. 66 % säger att de är mer benägna att boka resor och upplevelser hos företag som ägs av hbtq+personer.
Undersökningen beställdes av Booking.com och utfördes oberoende bland ett urval av fler än 11 555 hbtqi+-resenärer i 27 länder och områden, varav 203 svar kom från Sverige. Undersökningen genomfördes online under mars och april 2023.

Booking.coms införde sitt Travel Proud-program under 2021, vilket innebär att företaget erbjuder boenden listade hos Booking.com en gratis utbildning om inkluderande gästfrihet. Utbildningen ger boenden en bättre förståelse för de specifika utmaningar som hbtq+resenärer står inför.