Orsaken till diskrimineringen är oftast att man utgår från vårdbehovet, att det inte anses som ett medicinskt behov, säger Mattias Falk, internationell sekreterare på DO, där flera fall just nu drivs.

Vad tror du att de stora skillnaderna beror på ?
– Bakgrunden är att det är stora skillnader mellan landstingen, och på landstingsnivå tar man olika ställningstaganden. Majoriteten av landstingen tillämpar lika behandling, men så finns det undantag där de har särskilda villkor för lesbiska.

Berätta vad DO gör just nu?
– DO driver just nu två mål. Ett är i Västernorrland där paret måste göra tre egenfinansierade försök, vilka kostar 8 000 kronor styck. Målet är nu uppe i tingsrätten. Ett annat fall handlar om ett lesbiskt par i Uppsala där båda kvinnorna ville försöka, men bara en av dem fick behandling. Målet ska upp i hovrätten i höst.

Vad tror DO krävs för att få till en förändring?
– Att domstolen tar ställning i de fall vi driver, och då förutsätter vi att landstingen ändrar sin praxis.

Enligt Mattias Falk märkte dåvarande HomO av ett ökat antal anmälningar om diskriminering sedan lagändringen om insemination för lesbiska trädde i kraft den 1 juli 2005. När det gäller både befruktning och familjerätt har anmälningarna ökat under de senaste två åren.

Fakta

I 17 landsting erbjuds mellan två och sex försök till vanlig patientavgift, ingen skillnad görs mellan lesbiska och heterosexuella.

I Östergötland får lesbiska två försök som kostar 3 000 kronor. Heterosexuella betalar 250 kronor per gång, och har obegränsat antal försök.

Lesbiska par i Västernorrland, Västerbotten och Jämtland måste själva först bekosta tre försök hos privat vårdgivare, vilka kostar 8 000 kronor styck. Om dessa misslyckas erbjuder landstingen assisterad befruktning i form av IVF (befruktning utanför kroppen) till lesbiska par. Heterosexuella betalar patientavgift för insemination.

Samtliga landsting erbjuder IVF till såväl heterosexuella som lesbiska par. Samma villkor gäller för alla. Däremot finns det skillnader när det gäller lesbiskas möjligheter att dela på det antal försök som erbjuds. I 14 av landstingen kan ett lesbiskt par inte dela på de försök man erbjuds.

Källa: Sveriges kommuner och landsting