I ”Nytt om HBT-Flyktingar” från RFSL redogör Stig-Åke Petersson, flyktinghandläggare på RFSL, för arbetet under 2008 och 2009. Totalt har det rört sig om 50-60 asylärenden varje år och listan på länder där asylsökande kommer från är lång.

I nyhetsbrevet redogör Stig-Åke Petersson för några konkreta fall, bland annat noteras hur Migrationsdomstolen i ett fall med en man från Nigeria som kommit som underårig till Sverige getts uppehållstillstånd av en oenig Migrationsdomstol. Beslutet var oenigt där majoriteten bedömde situationen i Nigeria som svår för homosexuella, medan en rådman förutom att tvivla på den unge mannens berättelse även menade att situationen i landet inte var svår nog för att ge asyl i Sverige.
I två andra fall som rör Irak pekas i nyhetsbrevet på hur en och samma domstol, Kammarrätten i Stockholm, gjort olika bedömningar när det gäller asylsökande hbt-personer från Irak. I det enda fallet avslås en flyktings begäran om att hans avvisning inte skall verkställas. I Kammarrättens beslut framgår att man inte tagit hänsyn till att Migrationsverket den 21 oktober 2009 förklarat att situationen för hbt-personer i Irak försämrats. I ett annat beslut av samma domstol ges en hbt-person prövningstillstånd då hans begäran om verkställighet av avvisning avslagits utan att hans sexuella läggning tagits upp i bedömningen.

I ett beslut om en lesbisk flykting från Kenya berättas i nyhetsbrevet att det avslag hon fick på sin asylansökan bland annat motiverades med att hon haft sig själv att skylla för de problem hon fått. I sitt hemland har hon publicerat dikter om lesbisk kärlek, därför är det självförvållat att det blivit känt att hon är lesbisk. Avslaget är överklagat men migrationsdomstolen vidhåller i sitt svar på överklagan att kvinnan har sig själv att skylla.
Ett annat ärende som Stig-Åke Petersson informerar om i nyhetsbrevet är ett lesbiskt par från Uzbekistan. Paret fick avslag på sin asylansökan av Migrationsverket men med en motivering där deras relation inte ifrågasattes. Efter överklagan menar dock Migrationsverket att de nya skäl som paret angett inte är trovärdiga och de avfärdar all den information paret gett, alltså även att de är lesbiska.
Förutom arbetet som flyktingsamordnare på RFSL arbetar Stig-Åke Petersson även med HBT-flyktingars stödförening som samlar in pengar till praktisk hjälp för de som söker asyl i Sverige.

Läs mer om RFSLs arbete med asylfrågor och flyktingar

Under åren 2008 och 2009 har RFSL hjälpt asylsökande från följande länder: Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Bosnien, Burundi, Elfenbenskusten, El Salvador, Eritrea, Etiopien, Gambia, Georgien, Irak, Iran, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kuba, Libanon, Libyen, Marocko, Nigeria, Pakistan, Palestina, Ryssland, Sri lanka, Syrien, Tunisien, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Vitryssland.