Den svenska hbt-kristenheten med alla sina vänner kommer bli väl synlig även vid årets Stockholm Pride. Med start på måndag kväll blir S:t Jakobs Kyrka i Kungsträdgården en centralpunkt. Klockan 17 på måndagskvällen firas en Queermässa och tisdag till torsdag hålls Pridebön varje dag klockan 17.00.
I Pridepark kommer Oscars församling ha ett eget tält tillsammans med EKHO, den ekumeniska hbtq-kristna gruppen, Regnbågsmässan och Svenska kyrkans unga. Dit kommer bland annat biskoparna Martin Lind och Eva Brunne.
En helt ny kyrkobyggnad i Pridesammanhang är den Anglikanska, eller Engelska kyrkans, som ligger nära årets Pride Park-område. Här kommer det på fredag kväll 23.00 att arrangeras en midnattsmässa där Svenska kyrkans och Regnbågsmässans Malin Strindberg predikar och Andrés Esteche sjunger. I PrideHouse hålls ett antal debatter och seminarier i Svenska kyrkans och Studieförbundet Sensus regi och i Högalidskyrkan är det som tidigare år barnverksamhet.
När paraden och lördagen har passerat är det årets höjdpunkt för hbt-kristna som står för dörren. I år är det biskop Eva Brunne som håller predikan i Storkyrkan klockan 18.00. På söndagen hålls dessutom redan 14.00 en familjegudstjänst i Djurgårdskyrkan för stora och små.
Även Skansen med Seglora kyrka deltar i år aktivt i det kristna firandet av Pride. Under temat ”Äktenskapshjältar” kommer med start måndag klockan 12.00 olika engagerade i arbetet för att öppna äktenskapet för par av samma kön att samtala.
Måndagen inleddes med biskop emeritus Caroline Krook. Tisdag politiske chefredaktören Helle Klein, onsdag domprost Margarethe Isberg, torsdag biskop Martin Lind och fredag slutligen biskop Eva Brunne.