Att förvalta den frihet vi tillkämpat oss och att kämpa vidare för att fortsätta låta varandra växa, även om det kan kännas för trångt för andra, det var två av biskop Eva Brunnes budskap under Kärlekens mässa som firades i Storkyrkan under söndagen i Pride, eller 9:e efter Trefaldighet.
Predikan var Eva Brunnes första som Stockholm biskop under Pride och tyngden i mässan underströks dessutom av mängden präster liksom av att domprosten i Domkyrkoförsamlingen Åke Bonnier var celebrant.
Förbedjan omfattade homosexuella i länder där regimer ”fängslar människor som älskar personer av samma kön”. Den omfattade alla som kämpar med sin identitet och den uttryckte tacksamhet för att vi får leva i ett land som ”ger oss fulla mänskliga rättigheter”.
Församlingen sjöng med: ”Du ser oss, O Gud. Du hör oss, O Gud. Du gläds när din skapelse ber. Vi vänder oss alla till Dig.
Nattvarden delades ut på en rad platser i Storkyrkan och för de som inte ville dela den erbjöds möjlighet att tända ljus. Platser för förbön och välsignelse av enskilda eller par fanns även för den församling som näst intill fyllde kyrkan. ”Förutom det kungliga bröllopet är detta den mest besöka gudstjänsten”, noterade biskopen efteråt.
Efter välsignelsen från ”Saras, Hagars och Abrahams Gud” liksom ”från Jesus Kristus, född av Maria” och välsignelsen från den heliga Anden hölls utgångsprocessionen till tonerna av den sydafrikanska sången ”Freedom is coming”. Till turisters fotoblixtar och de fyra – fem församlade motdemonstranternas förargelse dånade frihetssången länge på kyrktrappan.
Under åren har hbt-personers aktiva deltagande i kyrkan också påverkat Kärlekens mässa där det år från år blir allt mer uppenbart att det är kyrkovana besökare som frimodigt deltar i böner liksom utan att staka sig sjunger med i psalmerna.
Sedan förra året har man valt att inte längre låta Liberala Katolska kyrkans präster aktivt medverka. Dessa fanns dock närvarande under mässan.
För sången stod Kvinnokören Sapphonia, Rainbow Godspel och Stockholms Gaykör och kollekten togs upp till Ekumeniska gruppen för kristna homo-, bi-, trans-, queerpersoner, EKHO.

QX återsänder här biskop Eva Brunnes predikan.