Homosexuella har bättre relationer är heterosexuella och bisexuella. Men bisexuella personer är enligt studien olyckligast av alla kategorier när det kommer till förhållanden.

25 000 personer från Storbritannien och 9 000 personer från Australien har deltagit för att mäta sin ”relationskvalitet”.

– Lägst relationskvalitet har bisexuella individer, skriver forskarna Francisco Perales och Janeen Baxter i rapporten.

Att just homosexuella har fått så hög statistisk relationskvalitet tror forskarna beror på att de är mindre inkörda i stereotypa könsroller.

– Individer med samma kön, särskilt lesbiska, är i allmänhet mer rättvisa i hur de delar upp ansvar i hemmet och barnomsorg.

Bisexuella är olyckligast i sina förhållanden

Men heterosexuella gör tvärtom i förhållanden och har en tendens att förstärka traditionella könsroller.

– Ett ojämställt hushåll är kopplat till en olycklig relation som kan inkludera konflikt och skilsmässa.

Forskarna säger att studiens resultat krossar fördomar om homosexuella förhållanden som fel eller dysfunktionella. Samtidigt som det belyser problematiken av bisexuella som ”en särskilt utsatt grupp i behov av extra stöd”.

– Det finns ett behov att ge extra stöd till bisexuella individer då deras relationskvalitet är märkbart sämre.

En amerikansk studie från den nationella statistikbyrån som släpptes förra veckan visade att bisexuella personer också sover sämre än samtliga andra kategorier.