QX har tidigare rapporterat om RFSL:s kritik mot Stockholm Prides hantering av december-krisen, då Dagens Nyheter rapporterade att organisationen inte agerat efter anklagelser om sexköp.

Inför årsmötet söndag den 18 februari har RFSL och RFSL Ungdom lämnat in en motion med namnet Ett tryggare Pride för alla. Där formulerar de sin kritik gentemot styrelsen och skriver att de önskar att styrelsen hade agerat snabbare.

– Vi förstår från egen erfarenhet att det är svårt att agera i en krissituation som detta har varit, skriver de och fortstätter:

– RFSL och RFSL Ungdom anser att det rätta hade varit att omedelbart avsluta samarbetet med Person nr 1 (pridechefen som anklagats för att ha köpt sex av 15-åring) och att göra en anmälan till myndigheterna.

De föreslår att Stockholm Pride nu utformar en ”uppförandekod för förtroendevalda”, där det framgår att personer som dömts för sexbrott inte kan företräda Pride. Samt att de utvecklar tydliga rutiner för hur de ska agera vid misstanke om brott eller brott mot uppförandekoden. Men också att Stockholm Pride tar fram en policy som skyddar visselblåsare inom organisationen.

Styrelsen föreslår att RFSL och RFSL Ungdoms motion Ett tryggare Pride för alla bifalls och tackar för förslag som ”sätter ord på det många tänkt och resonerat kring de senaste månaderna.”

– Vi har alla sett brister i hur organisationen har fungerat och hur vi hanterat praktiska frågor, information och varandra. Styrelsen lägger därför en särskild proposition där vi beskriver vägen framåt och de åtgärder vi ser behöver vidtas. Vi ser samtidigt att denna motion väl kompletterar de förslag vi lägger.

– Det har varit en mycket tuff tid för föreningen. Enda vägen framåt är uppåt och genom en tryggare och bättre festival i sommar, och det kan vi bara göra tillsammans, skriver styrelsen.