Vid söndagens kyrkoval i Finland valdes Mr Gay Finland, Kenneth Liukkonen in i Åbo svenska församlings kyrkoråd. Till Hufvudstadsbladet säger han att han mött mycket positiv respons. Han deltog som öppet homosexuell i valet och var också en av deltagarna vid den uppmärksammade TV-debatt om homosexualitet och kyrka som lett till att tiotusentals personer lämnat den evangeliskt lutherska finska kyrkan.
Till Hufvudstadsbladet säger Liukkonen att han beklagar att många valt att lämna kyrkan och han tror på att det går att påverka i positiv riktning genom att arbeta inomkyrkligt.
Att frågan om homosexualitet blivit central i årets kyrkoval vittnar Ulf Särs från Kom alla rörelsen om. Rörelsen ställde upp i kyrkovalet bland annat med kravet att kyrkan skall välsigna par som registrerat sitt partnerskap.
– Ca 80 procent av våra kandidater har blivit invalda i Borgå stift, säger han.
Borgå stift är det svenskspråkiga stiftet inom den Evangeliskt lutherska kyrkan i Finland.
Debatten kring homosexualitet och efterföljande våg av utträden ser också ut att ha bidragit till att valdeltagandet ökat, säger Bror Träskbacka i ett pressmeddelande från kyrkans tidningstjänst.
Att den Evangeliskt lutherska kyrkan börjar öppna sig för att erkänna partnerskap mellan personer av samma kön visades även vid Kyrkomötet förra veckan. Då antogs med stor majoritet och efter en lång diskussion en motion om att låta biskopsmötet utreda pastorala anvisningar för hur en bön för registrerade partners skall kunna utformas.

Svenske favoriten vann Mr Gay