Idag släpper RFSL och RFSL ungdom en av regeringen beställd studie över situationen för hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster.
– RFSL har en kritisk hållning till den rådande lagstiftningen och de studier vi gjort har inte gett oss anledning att ändra på den hållningen. Framförallt är vi kritiska mot att lagen ibland används som argument mot att bedriva skadereducerande verksamheter, som till exempel kondomutdelning. Oavsett hur lagen ser ut är det oerhört viktigt att samhällets stödinsatser når alla som är i behov av dem och inte till exempel ställer krav på att de som söker sig dit ska vilja sluta med sexsäljandet, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
RFSL Ungdoms nye förbundsordförande Emelie Mire Åsellz säger att studien visar att några unga som säljer sex gör det ”som en direkt konsekvens av att samhället och familjen vänt dem ryggen.”
– Många unga berättar om att när de sökt stöd hos ungdomsmottagningar eller andra instanser har de blivit bemötta på ett sådant sätt att problematiken förvärrats och känslan av att samhället har stängt dem ute har förstärkts, säger Emelie Mire Åsell.
De två organisationerna vill se förbättrat arbete för att stötta hbt-personer som säljer sexuella tjänster och man vill ha en ”oberoende utvärdering” av den svenska sexköpslagens effekter. Dessutom efterlyses kunskapshöjande åtgärder och att hiv-preventivt arbete skall möjliggöras. Med dagens lagar menar man riskerar de som arbetar med hiv-prevention anses uppmuntra verksamheten.
– Gruppen personer som säljer och köper sex är en grupp med stora inbördes olikheter, vad gäller till exempel kön, könsidentitet och sexuell läggning. Den gängse bilden av vad prostitution är i Sverige i dag måste uppdateras, menar projektledaren för rapporten, Suzanne Larsdotter.
Studien har rekryterat personer att intervjua främst via Qruiser, Gayromeo och RFSLs chatt och man har gjort intervjuer med 27 manliga sexsäljare, 12 kvinnliga och 3 transsexuella. Dessutom har man intervjuat 8 manliga sexköpare. Dessutom har man talat med forskare inom ämnet och personer som i yrket kommer i kontakt med hbt-personer som säljer eller köper sexuella tjänster och man har kartlagt forskning liksom gjort en internetkartläggning.