2012 påbörjar Nyköpings kommun med hbt-certifiering av sin verksamhet. Beslutet togs i samband med att budgeten nu presenteras.
– Det här är ett sätt för kommunen att sätta fokus på hur vi bemöter homo, bi-, och transpersoner i våra verksamheter säger Nicklas Franzèn kommunalråd (v) i ett pressmeddelande.
Syftet med att hbt-certifiera är att skaffa sig ett ”kvitto” på att den kommunala verksamheten arbetar ”strategiskt med att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av brukare utifrån ett hbt-perspektiv.”
I pressmeddelandet hänvisas till RFSLs hemsida där organisationen, som sedan 2008 utfärdar hbt-certifikat, rekommenderar att man börjar med ungdomsmottagningar och barnahus.
HBT-certifiering ges till verksamheter som genomgått RFSL-utbildningar. Hittills har 28 kommunala och landstingsverksamheter blivit hbt-certifierade av RFSL.