Den svaga polisinsatsen och det våldsamma utfallen mot söndagens planerade Pride-parad i Ukrainas huvudstad Ukraina visar sig inte vara några isolerade företeelser.
I Ukrainas parlament diskuteras nu ett lagförslag som likt i Sankt Petersburg skall kriminalisera information, eller ”propaganda”, om homosexualitet.
Parlamentets utskott för yttrandefrihet och information har ställt sig bakom att utöka lagstiftningen för ”skyddande av moralen” så att även ”relationer av sexuell natur mellan personer av samma kön” skall motverkas. Media skall förbjudas att ”främja homosexualitet” och lagar som styr pornografi skall idag utökas med att förutom våld, grymhet även kriminalisera homosexuella skildringar.
I de förklaringar som följer lagändringsförslagen talas om att ”skydda barn” från ”propaganda” för ”sexuella perversioner” med målet att upprätthålla ”nationell säkerhet” liksom ”allmän ordning och moral”.
När det gäller lagar som styr media är syftet att förbjuda ”produktion, tillverkning och distribution av produkter som främjar homosexualitet”.
Den europeiska samarbetsorganisationen för hbt-föreningar, ILGA-Europa, oroas över de föreslagna ändringarna där straffskalan går från böter upp till fem års fängelse.
– Dessa lagar står inte bara i tydligt konflikt med principer om icke-diskriminering och yttrandefriheten, konstaterar Björn van Roozendaal från ILGA-Europa. Men resonemangen bakom sådana lagar baserad tråkigt nog på myter snarare än fakta. De som utarbetar sådana lagar utgår falskeligen från att arbetet för mänskliga rättigheter hotar religion och barn.
– Vi uppmanar parlamentet i Ukraina att vidmakthålla sina demokratiska värderingar där yttrandefrihet och skyddet av mänskliga rättigheter genom att rösta ner detta lagförslag. Vi uppmanar Europarådet, EU och FN att tydligt fördöma detta laginitiativ, säger van Roozendaal.
Kraven på bojkott av EM i fotboll har nu åter väckts till liv efter händelserna i Kiev i söndags. Förutom påtryckningar och bojkott på den politiska nivån har frågan om sponsorernas ansvar nu väckts.
EM i fotboll sponsras av Carlsberg, Adidas, Hyundai och McDonalds och i Dagens Media lyftes i förra veckan frågan om de bör dra sig ur.
– Vår policy är att inte blanda oss i lokala politiska frågor, blev dock Ben Mortons, kommunikationschef i Carlsberg Group, svar till tidningen.
Även de övriga sponsorerna framhäver samma inställning.

Förbud mot att informera om homo- och bisexualitet liksom transidentiteter finns idag lagstadgat i de ryska regionerna Rjazan, Archangelsk, Kostroma och Sankt Petersburg. Ett förslag lades fram i Litauen men drogs till slut tillbaks 2011. Förbud diskuteras på nationell nivå i Ryssland och har lyfts i Lettlands huvudstad Riga.


Våldsamheter stoppade Pride i Kiev