Red Shoe, Malmös enda Regnbågs-bar, riskerar att försvinna. I slutet av augusti ska Malmö stad avgöra om verksamheten får ha kvar sitt serveringstillstånd.  I Malmö har företagsklimatet under lång tid varit lågt.  Nu har det alltså gått så långt att landets tredje största stad kan komma att stå helt utan en regnbågsfärgad bar. Stora delar av Sverige och Skåne i synnerhet saknar mötesplatser för HBTQ-personer. Så ska det inte behöva vara.

Lösningen på världsproblemen är inte mindre kärlek, utan mer kärlek och acceptans . Vem du älskar är din ensak. Du ska ha samma rättigheter och få samma bemötande, oavsett vilken sexuell läggning. Internationellt möts HBTQ-personer runt om i världen av diskriminering, kränkningar, hot, förföljelsen och våld. I jämförelse har vi har det bra i Sverige.

Men vi är långt ifrån i hamn. Många vågar inte vara sig själv. Mycket behöver göras för att stå upp för HBTQ-personers rättigheter. Alla människor, oavsett vem de älskar eller vilken könsidentitet de har ska ha samma rättigheter. Varje människa är lika mycket värd.

I stora delar av vårt land saknas mötesplatser för hbtq-personer.  Betydligt fler mötesplatser behövs. Personer utanför hetero- och cisnormerna behöver platser, där de kan mötas, dela med sig av erfarenheter och bara vara.

Vi anser att det politiskt behövs en mer målmedveten politik som står upp för alla människors lika värde. När Red Shoe nu är på väg att drivas bort från Malmö, sätter det inte bara fingret på stadens bristande företagsklimat. Barens ägare har vittnat om hur det tagit månader för tillståndsenheten att återkomma och om felaktig dokumentation. Det kan göra att myndighetsutövningen uppfattas som godtycklig. Att staden dessutom väljer att dra på beslutet tills efter Word Pride stärker misstankarna ytterligare. Malmö stad tycks inte vilja riskera att stå utan en gaybar under arrangemanget, men efter festivalen riskerar baren att mötas av en kall hand.

Inget företag ska missgynnas eller gynnas, gay-bar eller ej. Om Malmö stad menar allvar med att förbättra företagsklimatet, och därmed skapa förutsättningar fler mötesplatser, som regnbågsfärgade barer, måste myndighetsutövningen bli betydligt mer rättssäker. Klart är att Malmö och Skåne behöver betydligt mer mötesplatser för HBTQ-personer. Att så inte kan inte ses som annat än ett stort misslyckande.

Från Centerpartiet vill vi se ett inkluderande, medmänskligt Skåne med kärlek, hälsa & trygghet i fokus!