Miljöpartiets folkhälsopolitiske talesperson Gunvor G Ericson säger på Världsaidsdagen att regeringen framför en ursäkt till alla de som skuldbelades, kränktes och behandlades ovärdigt av det svenska samhället när hiv kom till Sverige.
– Det är dags att samhället erkänner de kränkningar som människor, framför allt homosexuella män, utsattes för i samband med hiv-utbrottet i Sverige. Kränkningarna medförde fördomar och misstänksamhet mot hiv-smittade som lever kvar än idag, säger Gunvor G Ericson.
– Det är också viktigt att arbetet mot hiv fortsätter. Vi anser att informationsplikten i smittskyddslagen måste avskaffas. Det är kontraproduktivt att kriminalisera alla med hiv, det leder inte till att färre smittas. Vi tror att alla måste ta ansvar för sin egen hälsa istället för att skuldbelägga en part, fortsätter hon och pekar på behovet av att stärka hälsoarbetet i hbt-gruppen, en grupp som i rapporter visar sig ha sämre hälsa än befiolkningen i stort.
I Dagens Nyheter svarar idag regeringen via Göran Hägglunds pressekreterare Johan Ingerö att någon ursäkt inte kommer framföras och att man vill behålla informationsplikten.