– Vi har haft ett mycket bra år 2012 och fördubblat medlemstalet, mer än fördubblat vårt mediegenomslag och verkligen satt Öppna moderater på kartan, konstaterade Fredrik Saweståhl när förbundet i helgen höll stämma på båten Cindirella.
Vid stämman behandlades 5 propositioner och 6 motioner. Efter stämman är det nu klart att Öppna moderater ställer sig bakom kravet att informationsplikten för hiv-positiva skall tas bort liksom att 18-årsgränsen för att starta processen för ändrad könstillhörighet skall avskaffas. Förundet ställer sig bakom en könsneutral föräldraskapspresumtion för att underlätta transpersoners föräldraskap, liksom att embryodonation skall tillåtas i Sverige.
Vid stämman diskuterades även hur hbt-personers situation inom idrotten skall förbättras.
– Vi jobbar hela tiden för att utveckla vår egen politik och för att påverka Moderaterna i våra frågor. Vi kommer nu att aktivt driva på för att förnya Moderaterna på bland annat de här punkterna under 2013, konstaterar Fredrik Saweståhl i förbundets pressmeddelande.
Förutom Saweståhl omvaldes de två vice förbundsordförandena Jenny Edberg och Anders Karlsson. Till styrelse omvaldes även Thomas Eriksson, Mika Lahdensivu, Tobias Lodestrand och Gunvor Åkerblom. Nya i styrelsen är Charlotte Naversten och Edward Törnqvist.
I förbundet Öppna moderater finns idag 6 distrikt, Väst, Sydost, Syd, Stockholm, Södermanland och Östergötland. Förbundet har totalt 144 medlemmar.
Vid förbundsstämman höll riksdagsledamoten Maria Abrahamsson tal.
Maria Abrahamsson from Öppna Moderater on Vimeo.