Igår kom nya besked från Sundhedsstyrelsen. Tidigare har Danmark endast erbjudit apkoppsvaccinet till personer som har exponerats för smitta genom att ha haft nära kontakt eller sex med en person som bekräftats ha apkoppor. Nu ska de börja vaccinera brett i gruppen män som har sex med män men också i vissa fall även för personer som varit i närkontakt med en apkoppssmittad.

Enligt siffror från i fredags har endast nio personer i Stockholms regionen fått ta emot apkoppsvaccinet sedan doserna anlände till Sverige för två veckor sedan. Anledningen till det låga antalet är enligt  Venhälsans t.f. vårdenhetschef Victor Westergren att det är en snäv tidsram på att kunna få vaccinet efter du utsatts för exponering.

– Du ska ha haft sex eller nära kontakt med en person som uppvisat symtom, sen ska de symtomen leda till en bekräftat diagnos och sen kan du komma till oss för att få vaccin, inom fyra dagar, förklarade Westergren till Vetenskapsradion.

Till QX säger Folkhälsomyndigheten (FHM) att den begränsade tillgången till apkoppsvaccinet är anledningen till att Sverige inte kan göra som Danmark och vaccinera bredare.

– Det råder en global brist på det aktuella vaccinet och Sverige har tilldelats en mängd som, beroende på hur doserna används, räcker till cirka 1 500 personer. Folkhälsomyndigheten har gjort en risk-nytta-bedömning för att kunna avgöra hur rekommendationen för vaccinering bör utformas. Syftet med vaccinationerna är att skydda personer med högst risk att utveckla sjukdom och att minska smittspridningen. Eftersom vaccinet inte räcker till alla kommer personer som har exponerats för viruset att prioriteras. Det innebär att den nuvarande rekommendationen endast omfattar så kallad postexpositionsprofylax.

Fungerar Sveriges vaccinationsstrategi, med tanke på att Stockholmsregionen i fredags endast vaccinerat nio personer? 

– Hur väl vaccinationsstrategin fungerar utvärderar FHM hela tiden, men tillgången till vaccin är just nu en begränsande faktor för vilka strategier som kan användas. Det allra viktigaste för att bromsa den ökande smittspridningen är tidig identifiering av fall, smittspårning och förhållningsregler för konstaterade fall så att smittan inte förs vidare. Vaccinet är en del i smittskyddsarbetet men kan inte ersätta andra smittskyddsåtgärder.