Region Värmland har anmälts till diskrimineringsombudsmannen efter att en patient upplevt att hon diskriminerats av en läkare på grund av sin sexuella läggning, vilket NWT var först att rapportera om.

Enligt patienten ifrågasatte läkaren varför hon inte använde p-piller. Då svarade hon att det var för att hon levde tillsammans med en kvinna. Enligt patientens beskrivning i anmälan ska läkaren då ha ”hånflinat” åt henne och blivit ”superarrogant”. Läkaren ska också ha slarvat med resterande delen av undersökningen efter att det kom fram att patienten var lesbisk.

Diskrimineringsombudsmannen har nu gett Region Värmland till onsdag att svara och redogöra för händelseförloppet.