Efter att regeringen i höstas meddelade att bidraget till landets hbt-organisationer ökat från 6,3 till 7,3 miljoner årligen kom idag 2014 års fördelning.
En orsak till det ökade stöder var att med flera nationella hbt-organisationer som sökte stöd ur verksamhetsbidraget så minskade samtidigt stödet till RFSL dramatiskt.
Förra året fick organisationen 400 00 kronor mindre i stöd trots att man ökat sitt medlemsantal med hela 27%.
I år redovisar RFSL en fortsatt ökning av medlemsantalet. Från 2012 års siffra 4 805 till 5 039 medlemmar under 2013 med samma antal lokalavdelningar, 30 stycken. Med det ökade bidraget innebär det att RFSL 2014 kan räkna in 4 314 185 kronor i bidrag vilket innebär att den nya miljonen regeringen skjutit till helt tillfallit RFSL.
Näst största riksförbund är HBTs, det socialdemokratiska hbt-förbundet. För 2013 redovisar man 387 medlemmar i 11 lokalavdelningar. Förbundet har fått en ny lokalavdelning under året och ökat medlemsantalet med 18%. I år får man 911 376 kronor i bidrag mot förra årets knappt 734 000.
Den Ekumeniska gruppen för kristna hbtq-personer, EKHO, redovisar 4 lokalavdelningar och 214 medlemmar. Näst intill identiskt med förra årets redovisning. I år får man 465 265 kronor i stöd.
170 medlemmar i 6 lokalavdelningar redovisar transföreningen FPES och får därmed 543 761 kronor i stöd. Sveriges förenade HBTQ-studenter redovisar en stor procentuell ökning. Förbundet hade 2013 157 medlemmar, mot 22 året innan. Och man har 7 avdelningar mot 2 året innan. Därmed ökar stödet från 150 000 till i år 587 725.
Öppna moderater har också ökat antalet medlemmar rejält, från 72 till 137 och förbundet har fått en ny lokalavdelning. I år får föreningen 475 688.
Swedish LGBTQ-Initiatives hade 2012 hela 485 medlemmar i fem lokalavdelningar. För 2013 har ingen ansökan lämnats in och därmed görs ingen redovisning av antalet medlemmar eller lokalavdelningar.

RFSL Ungdom får bidrag på kvoten Ungdomsorganisationer där man för 2013 redovisat 1017 medlemmar i sju lokalavdelningar. För det tilldelas förbundet 389 901 kronor i statsbidrag och 781 813 i lokalt bidrag. RFSL U har minskat antalet avdelningar men en och antalet medlemmar har sjunkit med ca 200 jämfört med året innan.
Bland föreningar för kvinnors organisering som tilldelas bidrag via Ungdomsstyrelsen har Interfem varit aktiv att lyfta hbtq-frågor. Interfem redovisar 119 medlemmar och får ett stöd på 346 500 kronor.