Att hbt-protester mot den nyligen av parlamentet i Uganda antagna lagen som skärper straffet för kärlek och sexuella relationer mellan personer av samma kön, genomförs är inte helt ovanligt.
Men att dagens protest utanför Ugandas representation hölls i Kenyas huvudstad Nairobi hör till ovanligheterna. Protester mot skärpta lagar när det gäller homosexualitet börjar dock bli vanligare i Afrika, även utanför Sydafrika. Nyligen kom, just i Kenya, en av landets mest kända författare ut som homosexuell.
Vid dagens protest i Nairobi deltog såväl lesbiska, bögar som supportar. Många valde dock att vara anonyma.
Skärpningarna av de ugandiska lagar som förbjuder homosexualitet har ännu inte skrivits under av landets president. Först om det sker träder de i kraft.


Kenyansk författare kom ut