Väljarna i Kalifornien kommer den 4 november få ta ställning till om samkönade äktenskap ska förbjudas genom ett tillägg i delstatsförfattningen. Tillägget definierar äktenskapet som en förening enbart mellan man och kvinna. Enligt en ny opinionsmätning, från Public Policy Institute, motsätter sig 54 procent av väljarna i Kalifornien ett avskaffande av möjligheten för samkönade par att ingå äktenskap. 40 procent är för ett avskaffande. På följdfrågan om vilken attityd man har till att samkönade par får gifta sig svarade dock lika många, 47 procent, att man är för som att man är emot. Att många som egentligen inte stödjer att äktenskapet utvidgats till att kunna ingås av samkönade par ändå inte vill ha ett förbud bedöms kunna bero på en ovilja att avskaffa en rättighet som garanteras av delstatsförfattningen. Mark Baldassare från Public Policy Institute tror att det fram till valdagen kommer bli en tuff uppgift för dem som kampanjar för ett förbud att mobilisera tillräckligt många väljare för att vinna majoritet.

Det var i maj som Kaliforniens Högsta domstol i en dom slog fast att det strider mot Kaliforniens delstatsförfattning att förhindra samkönade par från att ingå äktenskap. Tusentals samkönade par i Kalifornien har därefter kunnat ingå juridiskt giltiga äktenskap. Högsta domstolen ogiltigförklarade en lag, införd genom en folkomröstning i Kalifornien 2000, vilken förbjöd äktenskap mellan par av samma kön. Ett förbud, menade domstolen, kan endast införas om det skrivs in som ett tillägg i delstatsförfattningen.

26 amerikanska delstater har, många efter folkomröstningar, infört ett tillägg i sina delstatliga författningar som förbjuder samkönade äktenskap. Förutom Kalifornien är det bara Massachusetts som tillåter par av samma kön att gifta sig. Delstaterna Connecticut, Hawaii, Maine, New Hampshire, New Jersey, Oregon, Vermont och Washington har dock infört partnerskapslagar (civil unions), som i varierande grad ger samma rättsverkningar som ett äktenskap. Också i Arizona, den republikanske presidentkandidaten John McCains hemstat, kommer en folkomröstning på valdagen den 4 november att hållas om ett författningstillägg som förbjuder samkönade äktenskap. I Arizona är det andra gången man röstar i frågan. Första gången, 2006, valde en knapp majoritet av väljarna att avvisa att ett förbud skrivs in i delstatsförfattningen.

Både John McCain och demokraternas presidentkandidat Barack Obama har som senatorer motsatt sig ett initiativ om att göra ett tillägg i USA:s federala författning som skulle förbjuda samkönade äktenskap i hela USA. Ett initiativ som haft stöd av Bush-administrationen. De har båda hänvisat till att det är en fråga för varje delstat att ta ställning till. McCain har dock i motsats till Obama givit sitt stöd till folkomröstningsinitiativet i Kalifornien om ett delstatligt förbud. ”Jag stödjer ansträngningarna som befolkningen i Kalifornien gör för att erkänna äktenskapet som en unik institution mellan en man och en kvinna”, har McCain sagt. Obama, som tagit ställning för införande av partnerskap men inte velat ställa sig bakom könsneutralt äktenskap, har kallat folkomröstningen i Kalifornien för ”splittrande och diskriminerande” och uttalat att han gratulerar ”alla er som visat er kärlek för varandra genom att gifta er”.