Det ekonomiska stödet till att stärka hbt-rättigheter med fokus på lesbiska gavs av Marie Ottosson vid ambassaden till Nguyen Van Anh från CSAGA, på engelska Center for Studies and Applied Sciences in Gender, Family, Women and Adolescents.
– Genom detta understödjer vi mänskliga rättigheter och stödet säkrar även att utsatt människors behov översätts till rättigheter och vi är stolta att vara en del av detta pionjärarbete.
En del av stödet går även till att motarbeta våld i hemmet.
2007 avsattes drygt 77 miljoner ur SIDAs budget för arbete med mänskliga rättigheter i Vietnam.