Trots det är det tydligt att Moderaterna fått fler sympatisörer i HBT-gruppen. Och till viss del är det logiskt. De senaste åren har partiet radikalt bytt åsikter när det gäller bögars och lesbiskas rättigheter. Vad många inte känner till är att Moderaterna ännu har en mycket dålig politik när det gäller transpersoners mänskliga rättigheter.

Jag brukar varje sommar göra sammanställningar om de olika partiernas åsikter när det gäller HBT-rättigheter. Sedan får de poäng efter hur många reformer de är för respektive emot. Något som inte blir redovisat när man buntar ihop HBT-politiken är att ett parti kan vara positivt när det gäller rättigheter för bögar och lesbiska men inte för transpersoner. Och vice versa givetvis. Därför ska jag här redovisa hur poängen blir för partierna om jag delar in reformerna i två grupper, dels homorättigheter och dels transrättigheter.

Det är 16 reformer som partierna får poäng efter, homoäktenskap, homoadoptioner, lagen om hets mot folkgrupp och lagar mot diskriminering ska skydda homosexuella och bisexuella respektive transpersoner, avskaffa kraven att den som juridiskt byter kön måste vara ogift och svensk medborgare. Etc.

Rättigheter för homosexuella och bisexuella 9 reformer maxpoäng 18

Socialdemokraterna 18p
Moderaterna 18p
Centerpartiet 18p
Folkpartiet 18p
Vänsterpartiet 18p
Miljöpartiet 18p
Kristdemokraterna 7p
Sverigedemokraterna 7p

Rättigheter för transpersoner 7 reformer maxpoäng 14

Centerpartiet 14p
Folkpartiet 14p
Vänsterpartiet 14p
Miljöpartiet 14p
Socialdemokraterna 13p
Kristdemokraterna 9p
Moderaterna 8p
Sverigedemokraterna 7p

Sex av riksdagspartierna (även Moderaterna) är alltså för alla homoreformer. Men när det gäller transreformer så är m t.o.m. sämre än kd och nästan lika dåliga som sd.

Bland riksdagspartierna är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att avskaffa kraven att du måste vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt och för att transsexuella ska få spara könsceller för att efter ”könsbytesoperation” kunna bli biologiska föräldrar. De fem partier är för att transpersoner ska få skydd av hetslagen och explicit omnämnas i straffskärpningslagen vid hatbrott. Men ingen av de här reformerna har Moderaterna ännu sagt ja till, partiet tvekar vilket inte är acceptabelt när det varit debatt om dem i flera år.

Jag ska förtydliga att jag haft många telefonsamtal med m-politiker. Det har aldrig varit någon som kommenterat transpersoner som några som är fel eller udda. Det främsta problemet är inte att m-politiker ogillar transpersoner (även om nog några gör det). Istället är ointresse främsta orsaken till partiets dåliga transpolitik.

Moderaterna har en HBT-förening som kallar sig Öppna moderater. När man granskar deras hemsida så blir det tydligt att de fram till i vår i princip aldrig prioriterat transpersoners rättigheter. Förutom att resonera generellt om HBT så handlar det konkreta arbetet om en könsneutral äktenskapslag, inseminationer för lesbiska etc.

Därför är det positivt att Öppna moderater 9 april skrev en debattartikel på QX hemsida om transrättigheter. Men de förklarar inte vad de gjort för att få Moderaterna att säga ja till de reformer som de flesta övriga riksdagspartier redan är för.

Det är nog även många bögar och lesbiska som i riksdagsvalet i höst väljer ett parti som är transvänligt. Därför att man är solidarisk med den gruppen. Moderaterna kan bli ett sådant parti. Men då måste de byta transpolitik.

Tidigare inlägg i debatten:

HBT-sossarna slår sig för bröstet utan att själva ha åstakommit något Öppet brev till Öppna moderater: Varför gör ni inte något? Transpersoner behöver mer än förenklingar! Dags att förenkla för transpersoner