När fyra ledamöter från den senare föreningen besvarar min artikel använder de ord som ”bemödat sig” ”oseriöst” och ”förhastad”. Trots att jag i min förra debattartikel gav Moderaterna en del beröm så tyder deras svar på att min kritik träffat dem hårt.

Öppna Moderater menar att det är ”oseriöst” att bedöma en förening efter vad de skriver på sin hemsida. I praktiken dömer de då ut sin hemsida som ganska ointressant. Jag gissade att en förening skulle försöka få med det mest väsentliga av sitt budskap där. Jag jämför med en del motsvarande föreningar i andra partier som tydligare redovisar även transpolitiken.

Men givetvis handlar min granskning inte bara om vad som skrivs på en hemsida. Jag har även följt HBT-relaterade motioner till Moderaternas partistämmor 2007 och 2009. Inte vid någon av dem så lämnade folk från Öppna Moderater, eller någon annan för den delen, några motioner om transrättigheter. Det är avslöjande och ett problem givetvis. Återigen kan man jämföra med en del andra partier där HBT-föreningar skrivit motioner om transrättigheter.

Och om det är så att Öppna Moderater mer informellt jobbat mot ansvariga m-politiker så kan man konstatera att de då helt har misslyckats med att få partiet att bli lika transvänligt som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Hade Christer G Wennerholm och hans kamrater bemödat sig om att vara självkritiska hade de skrivit något om det i sitt svar.

När det gäller lagen om fastställelse av könstillhörighet är det en gåta att Öppna Moderater igen försöker antyda att det inte är möjligt att påbörja processen före 18 års ålder. Det har varit möjligt i många år både när det gäller psykologsamtal och hormonbehandling. Det som Öppna Moderater kräver är redan praxis idag. Jag skulle kunna kalla det för oseriöst av dem att inte ta reda på det men jag lämnar det därhän för att undvika att slentrianmässigt kalla folk för oseriösa.

Det viktiga nu är att Moderaterna skaffar sig en lika transvänlig politik som s, c, fp, v och mp redan har. Förhoppningsvis före riksdagsvalet i september i höst.

Tidigare inlägg i debatten:

Transfrågor alltid på vår agenda Dålig transpolitik hos moderaterna HBT-sossarna slår sig för bröstet utan att själva ha åstakommit något Öppet brev till Öppna moderater: Varför gör ni inte något? Transpersoner behöver mer än förenklingar! Dags att förenkla för transpersoner