Efter att Kristdemokraterna valde att inte ställa sig bakom ett gemensamt regeringsförslag om en ny könstillhörighetslagstiftning, så har ersättaren i Öppna Kristdemokraters styrelse, Maria Hansson, valt att lämna partiet. QX kontaktade henne för att höra mer.

Kan du berätta mer om hur du upplever att KD inte vill ge sitt stöd till ett regeringsinitiativ?
– Jag har under tiden regeringen beredde frågan varit 100% lojal i mina uttalanden. Bland annat genom att påpeka det faktum att Socialdemokraternas lagrådsremiss var ett svek mot transpersoner. Ett av mina argument var att en ny könstillhörighetslag enligt lagrådsremissen först skulle träda ikraft den 1 september 2024, samt att jag därför ansåg att regeringen hade gott om tid, att bereda den nya lagen.

Maria Hansson säger till QX att framförallt var det att partiet inte informerade Öppna Kristdemokrater om sitt beslut att inte stötta en gemensam proposition som fick henne att lämna. Hon säger att om organisationen fått information innan partiet gick ut offentligt, så skulle både den och hon vara förberedd och kunna debattera.

– Nu fick jag en hel del kritik, där min seriositet ifrågasattes, berättar hon. Jag blev kallad lögnare, svikare samt en hel del annat. På grund av att dessa meddelande ramlade in i mina inkorgar, redan innan jag läst i media om partiets beslut, tog jag faktiskt illa vid mig.

Vad tror du är orsaken till att partiet hamnat där efter att en tid närmat sig en mer hbtq+vänlig politik?
– Eftersom varken Öppna Kristdemokrater eller jag varit inbjudna när partiet diskuterade frågan om en ny könstillhörighetslag, vet jag inte vad som är orsaken. Men personligt tror jag att det beror på att de litade på de professorer och läkare som i media, nu senast SVTs ”Transkriget”, kommit med halvsanningar och påstående som faktiskt saknar stöd i forskningen, säger hon efter att först betona att partiet under Göran Hägglunds och Ebba Buschs ledning ”började partiet få en bättre HBT+politik”.

Du är kvar i Öppna Kristdemokrater, hur diskuterar ni där att driva på partiet framöver?
– Ja, jag är kvar och aktiv. Öppna Kristdemokrater kommer att fortsätta sitt arbete för att informera och påverka partiet, ett arbete som är viktigt. Vi fortsätter att driva den politik vårt Riksting tog 2021.

Även föreningen Öppna Kristdemokrater har uttryckt besvikelse över partiets ”stängt dörren” i frågan om transpersoners rätt till självidentifikation. I sitt öppna brev på Facebook avslutar de med att skriva: ”Vi vill inte gå den väg där personen fortsätter vara ett objekt som ska analyseras och klassificeras av andra. Det är inte ett kristdemokratiskt sätt att se våra medmänniskor på.”