Tidningen ETC berättade under tisdagen att riksdagsledamoten Lars Adaktusson (kd) i fredags höll tal vid en konferens arrangerad av Political Network for Values i Colombias huvudstad Bogotá.

Nätverket för ”värderingar” samlar högerkristna grupperingar och opinionsbildare för att påverka i frågor som abort och homosexuellas situation. På sin hemsida publicerar nätverket kartor över ett urval länders lagstiftningar kring bland annat abort, äktenskapslagar och möjlighet för samkönade par att prövas som adoptanter. Den nätverket anser vara bra länder markeras med grönt, ganska OK med gult och dåligt markeras med rött.

Sverige, liksom många av EU-länderna markeras i de flesta sammanhang med röd färg. Just att Sverige infört en könsneutral äktenskapslagstiftning och tillåter samkönade par att prövas som adoptanter gör landet till knallrött, dvs dåligt, enligt nätverket.

Vid konferensen samlades, enligt arrangörerna, ”ledare” från 30 länder ”engagerade i att möta den globala krisen för värderingar”. Problemställningarna formulerades som ett ”gradvis införande av relativism” som sägs leda till ett ”flytande samhälle”, brist på bestående referenser och en ”civilisationens kris”.

Vid sitt tal, som Adaktusson förklarar rörde religionsfrihet, beskrev han nätverkets arrangemang som en ”betydelsefull händelse”.

Till Aftonbladet säger Adaktusson att kritiken mot hans medverkan på konferensen kommer från ”socialdemokratiska motståndare till det Kristdemokraterna står för”.

Kristdemokratiska riksdagsledamöter har tidigare uppmärksammats för att delta vid internationella konferenser där reformer för att förbättra homosexuellas livssituation hårt kritiseras. 2014 deltog Tuve Skånberg vid en ”familjekonferens” i Qatar han beskrev som riktad mot de  ”rika världens extrema liberalism och relativisering av traditionella värden.”