Apkoppsviruset sprids genom världen och har nu skördat sina första dödsoffer utanför Afrika. I slutet av förra veckan rapporterade media om det första dödsfallet som inträffade i Brasilien: en 41-årig man som även led av lymfom och ett försvagat immunsystem. Viruset förvärrade hans tillstånd, skriver Reuters.

Under helgen inträffade de första dödsfallen i Europa, båda i Spanien. De döda ska ha varit unga män.

De flesta fall av apkoppor som upptäcks i USA, Europa och även Sverige hittas hos män som har sex med män. Världshälsoorganisationen har gått ut med en uppmaning till den särskilt utsatta målgruppen att ”reducera antalet sexpartners, undvika sex med nya partners och utbyta kontaktuppgifter med nya partners” för att minimera risken för spridning.

Trots den höga efterfrågan på vaccin mot apkoppor har Sverige hittills bara tagit emot 1500 vaccindoser. I första skedet erbjuds vaccinet de personer som exponerats mot smittan.