Att parlamentet i Uganda i tisdags med överväldigande majoritet röstade för en lag som skärper straffen för homosexuella relationer möttes med chock av landets hbtqi-personer och av omvärlden.

I svenska Riksdagen fick biståndsminister Johan Forssell (m) frågor av den moderata riksdagsledamoten Gustaf Göthberg och centerpartisten Anna Lasses om hur svenska regeringen ser på händelserna i Uganda.

Forsell svarade bland annat att han hoppas på att presidenten Yoweri Museveni inte kommer skriva under lagen och lyfte även det svenska biståndet till landet:
– Vårt bistånd till Uganda går nästan uteslutande till civilsamhällesorganisationer och till internationellt bistånd i den delen, inte minst för att utveckla kapaciteten hos det civila samhället. Men det faktum att Sverige är en stor biståndsgivare till Uganda innebär självklart också att det finns möjligheter som vi ska ta i vår dialog och att vi ska ställa krav på att man avbryter utvecklingen och gör rätt.

I Uganda hoppas mänskliga rättighetsaktivister på samma händelseutveckling som Johan Forssell där presidenten väljer att inte signera lagen. De vill även pröva lagen i landets Högsta domstol och arbetar nu för att förbereda en stämning.

Det har fått svenska Regnbågsfonden att gå ut med ett nödrop genom en kampanj för att samla in finansiellt stöd till den juridiska överklagan.

”Rörelsen är fast besluten om att fortsätta kämpa emot och 2 till 4 miljoner kronor beräknas behövas för att bestrida lagen. HJÄLP OSS BIDRA MED SÅ MYCKET VI BARA KAN FRÅN SVERIGE!”

Regnbågsfonden startade 2013 då en skärpning av lagen som förbjuder homosexuella relationer, inkluderat dödsstraff, också var på väg att antas i Uganda. Trots hårda påtryckningar från omvärlden valde president Yoweri Museveni att skriva under lagen, men efter att dödsstraffet tagits bort. Tack vare ekonomiskt stöd från bland annat Regnbågsfonden kunde den ugandiska HBTQ-organisationen SMUG driva lagen till juridiskt prövning och i augusti 2014 upphävdes den.

Även 2013 och 2014 reagerade omvärlden hårt på den lag som förutom dödsstraff även innehöll bland annat en angiveriparagraf och kriminalisering av att informera om samkönad kärlek. Flera länder, däribland Sverige, valde att dra in sitt bistånd till Uganda.

Men antihomosexuella kampanjer har fortsatt drivas i landet, med stöd av amerikanska evangeliska kyrkor, och under senaste året har dessa intensifierats och politiska signaler har kommit från landets ledning lett till att anti-homolagen nu åter hamnade i parlamentet för omröstning.