Det ska inte spela någon roll var i Stockholm du bor – du ska ha likvärdiga möjligheter och kunna känna dig trygg oavsett kön eller sexuell läggning. Men i dag är det stora skillnader mellan olika stadsdelar. I stora delar av ytterstaden finns en betydligt större otrygghet och situationen för många HBTQ-personer som bor där är särskilt utsatt. Inslaget av hedersrelaterat våld och förtryck är framträdande och det slår extra hårt mot HBTQ-personer. Denna segregation med ojämna livschanser måste vi på alla sätt motverka, inte bara under Stockholm Europride utan under årets alla 365 dagar.

Den senaste undersökningen om hedersrelaterat våld och förtryck genomfördes i Stockholm 2009. Det har snart gått 10 år sedan dess och en uppdatering av läget är viktig. Men med ökad segregation är inte behovet störst av fler policys eller tomma debatter där vi bekräftar att det finns utmaningar. Vi måste hugga i, skita ner händerna och agera.

Arbetet med hedersvåld i allmänhet och HBTQ-personers villkor i synnerhet behöver grundas på kunskap och fakta. Hedersproblematiken har allt för länge präglats av ett bollande mellan politiska och ideologiska perspektiv. Men frågans allvar och förtryckets resultat är allt för allvarligt för att låta frågan om hedersvåld fastna i vare sig en politisk eller akademisk diskussion.

Många stockholmare far illa och kan inte vara sig själva eller leva sina liv när de lever i en hederskontext. Detta måste lösas i aktiva, uppsökande åtgärder där staden och civilsamhället visar att detta beteende inte är accepterat och att vi kommer göra allt för att arbeta mot detta förtryck för att stärka varje individs frihet. Därför vill Centerpartiet sedan flera år bland annat ge utökade resurser till Origo, som är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. De behöver skyddade boenden med HBTQ-inriktning och ha möjligheter att arbeta mer proaktivt och utbilda fler i hela stödkedjan från skolan till socialtjänst, vård och polis.

Den rödgrönrosa majoriteten säger sig arbeta hårt för att minska skillnaderna i Stockholm. Men i frågan om hedersrelaterat våld så talar de med kluven tunga, när Vänsterpartiet och Fi inte riktigt erkänner begreppet hedersvåld så som vi andra känner det. Den politiska osäkerheten riskerar att göra att staden inte med tillräcklig kraft arbetar med aktiva insatser som är effektiva för den person som förtrycks. Givetvis är plakatpolitikerna i stadshuset noga med att säkerställa att alla dokument och handlingsplaner är korrekta. Men när det kommer till aktion och handling räcker det inte med ett fint dokument som beskriver problemen. Våra utsatta stockholmare förtjänar förändring. Därför vill Centerpartiet:

  • Se mer aktion och mer handgripligt arbete för att nå resultat för HBTQ-personer som utsätts för hedersförtryck
  • Parallellt se en uppdaterad kartläggning av hedersvåld och förtryck med fokus på HBTQ-personers situation
  • Ge ökade resurser till Origos arbete för ett stärkt fokus på HBTQ-personers situation.