Du är tillväxt-, samhällsplanerings-, och skärgårdslandstingsråd. En lång titel! Vad innebär ditt arbete?
– Det är väldigt brett, som du kanske förstått. Allt från regionala trafikfrågor, integration, bostadsbyggnad och sjötrafiksfrågor. Det är en stor blandning mellan allmänna storstads- och landsbygdsfrågor, där skärgården ligger mig varmast om hjärtat.

Vad har du för planer framåt?
– Vi vill bygga ett regionalt sammanhängande cykelnät i Stockholm. Får vi till det så kan vi minska bilåkandet i staden och ta rygg på andra huvudstäder som har väl fungerande cykeltrafik, Köpenhamn till exempel.
Sen vill jag också att Stockholm ska fortsätta vara den öppna och välkomnande stad som den alltid har varit, därför måste vi lyckas med integrationen.

Har du några ess i rockärmen för att involvera HBTQ-frågor?
– Största delen av vår budget går till sjukvården. Det är viktigt för QX läsare på många sätt. Dels så vill öka medvetenheten om de resistenta könssjukdomar som ökar i landet. Patienter har fått penicillin mot till exempel gonorré och syfilis, men ändå inte blivit friska. Detta är ett jättestort problem.
Sen kommer pengarna också gå till att få ner vårdköerna inom psykiatrin. HBTQ-personer är överrepresenterade i barn- och ungdomspsykiatrin. Vi måste lösa det. Ju tidigare vi gör det, desto bättre för individen och för samhället. Men budgeten är under förhandling så ingenting är bestämt ännu.