För oss socialdemokrater är det självklart att alla människor ska ha rätten att få vara sig själva och älska den de vill. För hbtq-personer är detta ännu inte verklighet, även om det har skett många stora framsteg under de senaste decennierna. Kampen för hbtq-personers livsvillkor och rättigheter måste fortsätta. Men den 9 september står vi inför ett ödesval då dessa rättigheter är hotade och vi riskerar att vrida klockan långt tillbaka.

Jag kommer från Göteborg och minns de fruktansvärda tongångarna under min uppväxt från en del unga inskränkta – och troligtvis rädda – män som skröt om att ”knacka bög” i Bältespännarparken. Mycket har hänt sedan dess och jag är enormt stolt över att vi tillsammans slog alla rekord under årets prideparader både i Göteborg och i Stockholm. Det var fantastiskt att gå tillsammans med så många. Vi var en gemensam progressiv kraft av unga och gamla som för kampen vidare. Men vi kan inte vara nöjda. Du ska kunna gå trygg hand i hand med den du älskar och känna dig trygg, oavsett vem du är eller var du bor i Sverige.

Samtidigt som utvecklingen går framåt finns det mörka krafter i vår omvärld och i Sverige som inte tvekar inför att använda hot och våld för att inskränka andra människors frihet. Än en gång ser vi organiserade nazister som rör sig på våra gator. Särskilt tydligt blev det under på Almedalsveckan i Visby då jag och min öppet homosexuella pressekreterare gick med prideflaggor i händerna för att delta i mångfaldsparaden. Plötsligt stod de där, hotfulla och aggressivt filmande när de blockerade vår väg.

Den otryggheten som deras fientliga närvaro skapar, den måste vi bekämpa tillsammans. Nazistiska organisationer måste förbjudas. Jag och socialdemokraterna kommer kämpa stenhårt för att det ska bli verklighet. Åsikter kan vi inte förbjuda, men vi ska inte ha organiserade nazister i Sverige år 2018. Det är något som redan borde förpassats till historien.

Under de snart fyra år som vi haft regeringsmakten har vi tagit initiativ och fattat beslut på en rad olika politikområden som ger konkreta förbättringar i hbtq-personers liv. Vi har stärkt skyddet mot hatbrott, förstärkt arbetet mot psykisk ohälsa som vi vet drabbar hbtq-personer i extra stor utsträckning och i veckan har vi fattat beslut om en moderniserad könstillhörighetslagstiftning. Men det finns många steg kvar för att alla i Sverige ska kunna leva som de är, och för att bygga ett tryggt samhälle utan fördomar och diskriminering. Vi är garanten för att detta arbete ska fortsätta framåt. Alternativet är en regering där kristdemokrater styr över hbtq-rättigheterna, där varje lagförslag behöver stämmas av med sverigedemokrater.

Sverigedemokraterna försöker framställa sig som ett parti som alla andra, men det är smärtsamt tydligt var de står när det kommer till hbtq-personers livsvillkor och rättigheter. De har inte röstat för en enda hbtq-politisk reform i riksdagen. De har sagt nej till rätten att gifta sig och att adoptera. De står inte bakom ett enda av RFSL:s politiska förslag. Gång på gång uttalar deras ledande företrädare nedsättande ord om hbtq-personer.

Det här är ett parti som riskerar att få ett avgörande inflytande över Sveriges utveckling efter valet. Det är smärtsamt och djupt beklagligt att se hur många av riksdagens partier som inte klarar av att stå upp och lova väljarna att de aldrig kommer ge Sverigedemokraterna inflytande över regeringens politik och människors grundläggande fri- och rättigheter.

För mig är det självklart. Vi socialdemokrater kommer aldrig samarbeta med eller göra oss beroende av dessa krafter som vill begränsa hbtq-personers rättigheter. Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter, vars politik ofrånkomligen skulle göra Sverige otryggare för alla som älskar någon av samma kön. Vårt mål är ett samhälle där du alltid kan vara den du är och stolt gå hand i hand med den du älskar genom livet utan att känna otrygghet eller bli bemött med fördomar. Det kommer jag fortsätta att kämpa för.