För lite mer än en vecka sedan meddelades det att det blir ett nytt styre i Stockholms stad. Det blir ett blågrönt styre med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna, blir äldre- och trygghetsborgarråd.

Vad kommer du jobba med?
– Det är många saker, men allt är väldigt nytt. Jag har mest suttit i möten och påbörjat budgetarbetet. För de äldre vill jag bryta den ensamhet som många upplever. Jag vill ha mer sociala träffpunkter, i samband med bland annat föreningsliv. Jag vill minska antalet avslag på äldreboenden och öka möjligheterna för att implementera mer teknik inom äldreomsorgen. Gällande tryggheten så måste vi jobba mer förebyggande, men också ta till åtgärder i de områden där vissa typer av brott ökar. Vi kommer att anställa fler kommunala ordningsvakter för att de som bor i Stockholm ska känna sig tryggare.

Kommer HBTQ-frågor prägla ditt arbete?
– Jag tillhör själv den gruppen så jag tror jag har större förståelse för vad som behöver lyftas. Seniorboendet Regnbågen är ett exempel på ett boende för HBT-personer, vilket jag tycker är jättebra. En stor mångfald och utbud på olika profilerade boenden är bara positivt. Allt fler äldre HBTQ-personer som levt ett ”öppet” liv kommer komma till äldreboenden. Bland de personerna finns det en risk att de går tillbaka in i garderoben på grund av fördomar och oförståelse. Vi pratar väldigt mycket om unga HBTQ-personer men för lite om de äldre. Det vill jag jobba med.

Och tryggheten för HBTQ-personer?
– Vi har inte hunnit så långt. Den delen jag har med trygghet specificerar sig mer på stadsmiljö och på utsatta områden. Att implementera HBTQ-frågor kommer ligga mer hos skola och fritid där vi tydligare behöver lyfta frågan om alla människors lika värde och anti-diskriminering. Där jobbar vi mer förebyggande.